Børn i skilsmissefamilier

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 6. semester
 • Pædagogik (Pædagog)
 • Godkendt
 • 11
 • 3002
 • PDF
 • 12-04-2010

Børn i skilsmissefamilier

Opgaven belyser emnet børn i skilsmissefamilier og omhandler blandt andet sorg og krise teorier (fx. Cullbergs udviklingsteori, Eriksons kriseteori og Antonovskys teori om Sence of Coherende) samt pædagogiske handleforslag.

Indhold

1. Indledning (Andrea og Jennifer) 3
1. Problemformulering 3
2. Emneafgrænsning 3
2. Målgruppens reaktioner (Andrea og Jennifer) 4
3. Institutionen som familiens samarbejspartner (Andrea og Jennifer) 5
4. Teoretisk tilgang 6
1. Erik Erikson´s udviklingsteori (Jennifer) 6
2. Johan Cullberg´s kriseteori (Jennifer) 7
3. John Bowlby´s tilknytningsteori (Andrea) 7
4. Aaron Antonovsky´s teori om følelsen af sammhæng (Andrea) 8
5. Teoretisk perspektivering (Andrea og Jennifer) 9
5. Konklusion (Andrea og Jennifer) 10
6. Literaturhenvisninger 12

Uddrag

Indledning
Hvert år bliver 20.000 børn i Danmark involveret i en skilsmisse. Det er ca. hvert fjerde barn under 18 år, der bliver udsat for dette. Størstedelen af skilsmisser foregår, uden at børnene tager skade af det på kortere eller længere sigt, men alligevel kæmper 1/3 med problemer, der har rod i skilsmissen. 1
Et skilsmisseforløb er aldrig let for nogen parter i sagen, men der er skilsmisser, der er mere konfliktfyldte end andre. Enhver skilsmisse er meget individuel, og kan ikke generaliseres. Derfor udløser processen forskellige reaktioner hos både børn og forældre. Dette betyder, at der følger forskellige konsekvenser for de involverede.

Problemformulering
På baggrund af følgende problemstillinger har vi fundet frem til problemformuleringen, der lyder:
”Hvordan kan det pædagogiske arbejde støtte det skilsmisseramte barn i dets udvikling og relationsdannelse?”

Problemstillinger:
Hvordan kan en skilsmisse få betydning for barnets alsidige udvikling? Hvornår bliver pædagogen en del af skilsmisseprocessen og hvilken indsats bør pædagogen gøre?
Hvilke midler har institutionen til rådighed ift. skilsmisseramte børn?

Emneafgrænsning
Vores opgave vil tage udgangspunkt i målgruppen tre til tiårige børn, der er ramt af skilsmisse i Danmark. Vi vil i hovedsagen sætte fokus på barnet i et negativt og konfliktfyldt skilsmisseforløb, men også komme ind på de konfliktfrie skilsmisser. Vi vil se på mulige konsekvenser og følger for barnet, der har været udsat for skilsmisser, og hvordan disse skal håndteres... Køb adgang for at læse mere

Børn i skilsmissefamilier

[4]
Bedømmelser
 • 11-02-2011
  Det er en opgave som er let at komme igennem, og kommer med nogen gode synspunkter.. En god opgave
 • 16-06-2010
  Der mangler lidt ord rund omkring i opgaven, og teoriafsnittet finder jeg lidt rodet
 • 16-10-2013
  meget fin opgave, god opsætning..
 • 03-10-2011
  God opgave, nem at læse.