Børn i bevægelse | Praktik | GK3

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Praktik (Pædagog)Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 17
  • 4918
  • PDF
  • Professionshøjskolen Absalon
  • 2019
  • 16-06-2020

Præsentationsportfolio: Børn i bevægelse | Praktik | GK3

Praktik GK3 om børn i bevægelse.

Indhold

Indledning & metode 3
Beskrivelse af praktikstedet 4
Præsentation af den pædagogiske aktivitet 4
Smittemodellen 5
Sammenhæng 5
Inklusion 6
Tiltag 7
Tegn 8
Evaluering 9
kvantitiv interview: 10
Udviklings- og læringsrum 12
Evaluering af egen læringsproces 13
Litteraturliste 14
Bøger: 14
Artikler: 14
Website: 15
Bilag 16

Uddrag

Indledning & metode

Bevægelse er et af de helt store fokusområder som ofte kommer op og vende i den offentlige sektor. Ifølge sundhedsstyrelsen statistikker vises der i en stigende grad tegn på inaktivitet hos børn, dette skyldes af for lidt fysisk aktivitet i løbet af en uge. På baggrund af dette anbefaledes der at børn skal minimum være aktive 60 minutter om dagen. (Jensen, 2009)
Dette kan formodentligt lægge et pres på det pædagogiske arbejde, på baggrund af det stiller nogle krav til pædagogens faglighed, i form af at understøtte barnets behov for, samt tilrettelægge aktiviteter, der er med til at udvikle det fysiske og motoriske hos barnet. Herunder menes der at det er vigtigt at barnet har kendskab til at føle velvære og glæde ved en fysisk aktivitet i en tidlig alder, da det er med til at skabe gode forudsætninger for motion og bevægelse i voksenalderen. (ibid)

Jeg har på baggrund af ovenstående valgt at denne præsentationsportfolio har et overordnet fokus på bevægelse og motion, da min interesse er stor indenfor dette område. Indledningsvis vil jeg komme ind på en præsentation af mit praktiksted, hvor efterfølgende afsnit vil omhandle min udvalgte aktivitet som vil være understøttet af SMITTE modellen, der er en struktureret, fleksibel fremgangsmåde der kan justeres løbende under aktivitetens udførelse. Opgaven vil også vægte på relationer, inklusion samt hvordan man færdes i sociale fællesskaber samt vil der være et afsnit med et kvantitiv interview som er med til at understøtte opgavens fokusområde. Følgende vil jeg komme omkring udvikling – og læringsrum, der vil illustrere hvordan man for eksempelvis går ind og leder et fællesskab.

Opgaven vil gå ind og relatere sig til følgende kompetencemål.

” Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.”

Afslutningsvis vil jeg præsentere nogle refleksioner om min læringsproces af mit praktikforløb hos X skole... Køb adgang for at læse mere

Børn i bevægelse | Praktik | GK3

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.