Børn af psykisk syge forældre

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Andet
 • Ingen givet
 • 19
 • 5497
 • PDF
 • 14-05-2003

Børn af psykisk syge forældre

Problemformulering
Når et barn vokser op med en psykisk syg forældre må vi antage at dette meget let kan gå ud over forælderens evne til at yde omsorg for barnet.

• Hvordan kan vi som pædagoger, med støtte i de psykologiske teorier, kompenserer for disse børns mangel på omsorg?
• Og hvilken opgave har pædagogens samarbejde med forældrene, i denne forbindelse?

Problemstilling

Vi har i vores institutioner oplevet at vi har måttet afgive timer på bekostning af nedskæringer, og vi føler at gruppen af børn pr. pædagog nu er større end den har været før. Dette stiller store krav til pædagogens faglighed, da en stor børnegruppe ofte gør det sværere for pædagogen at se det enkelte barns behov. Hvad er det vi som pædagoger skal vide om børnenes behov, og har vi i det hele taget mulighed for yde omsorg og støtte, til et barn af en psykisk syg forældre?

Indhold

Indledning
Problemstilling
Problemformulering
Metodebeskrivelse og målgruppe:
Afgrænsning
Psykisk lidelse
Et spørgsmål om arv og miljø:
Tilknytning
Omsorg
Samarbejdet med familien:
Pædagogens rolle:
Daniel Sterns teori om selvudvikling:
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
I det traditionelle samfund var familielivet meget mere ”åbent” end det er i dag. Dengang levede man tættere på andre familiemedlemmer og andre i landsbyen vidste en masse om, hvad hver enkelt foretog sig. Der blev draget omsorg for hinanden.
I industrisamfundet opløses de traditionelle landsbysamfund og forestillinger om ”privatlivets fred” og om at hjemmet er der, hvor det egentlige menneskelige liv med dets dybere følelser finder sted, udvikles.
Den forestilling, at familiens liv udspiller sig i et relativt lukket miljø, i huset eller lejligheden, er i dag dominerende. (Gundelach, Peter mfl. p. 145ff)
Set i forhold til en familie med en psykisk syg forældre, og problematikken omkring dette som et tabubelagt emne (se side 3), ser vi disse forandringer som en ulempe. Familiens private sfære gør det i dag lettere at skjule problemet.
Hvor barnet før hen havde mulighed for at skabe flere kontakter uden for familien, idet at familielivet dengang var mere ”åbent”, er det i dag daginstitutionen som varetager en stor del af denne rolle. Hvis børnene har særlige behov, er det pædagogens ansvar at handle ud fra barnets interesse, hvilket stiller store krav til pædagogerne, som dermed er blevet medansvarlige for at børnene er i en sund udvikling.

Metodebeskrivelse og målgruppe:
Vi mødtes, hvor vi diskuterede valg af emne, valget blev børn af psykisk syge forældre.
Vi har søgt vores viden på biblioteket, samt over Internettet, og vi set videofilm om emnet.
Efterfølgende har vi diskuteret emnet sammen og vi har skrevet sammen på E- mail.
Vores målgruppe for denne opgave er vores medstuderende, pædagoger og forældre, samt andre med interesse for emnet.

Afgrænsning:
Vi har valgt at tage udgangspunkt i Bowlby´s teori om tilknytning samt i Daniel Stern´s teori om selvudvikling, da vi mener at disse er relevante i forhold til pædagogens arbejde med disse børn.
I forbindelse med det forebyggende arbejde, har vi valgt ikke at gå ind i selve proceduren i forhold til eventuelle indberetninger, samt i de svære samtaler med forældrene.
Ligeledes har vi valgt ikke at gå ind i de forskellige diagnoser der kan være i forhold til hvilken psykisk lidelse forældrene lider af... Køb adgang for at læse mere

Børn af psykisk syge forældre

[6]
Bedømmelser
 • 16-03-2004
  fin opgave indenfor pædagogik
 • 22-03-2004
  God opgave!!
 • 05-02-2014
  ...........................:)
 • 10-01-2011
  mangler kilder! overordnet er opgaven eller rigtigt godt. Men kilde henvisningen minder om en 7'klasses opgave..