Undervisning i det digitale billede | Billedkunst | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Ingen givet
  • 17
  • 3249
  • PDF
  • Andet
  • 2016
  • 14-06-2016

Undervisning i det digitale billede | Billedkunst | Eksamensopgave

Eksamensopgave i Billedkunst, som indeholder en vejledning til hvordan man kan undervise i det digitale billede i Billedkunst.

Problemformulering

Hvordan kan man tilrettelægge en undervisning i det digitale billede, samtidig med det er forlæg for arbejdet med maleri?

Indhold

Indledning: 1
Metodeafsnit/læsevejledning: 2
Teoriafsnit: 2
It og medier, hvorfor? 2
Det digitale billede: 3
De 5 virksomhedsformer: 3
Farvelære: 4
SMAR modellen: 4
Hvordan arbejde med det digitale billede? 5
De 4 virksomhedsformer i min undervisning: 6
Himm og hippes relationsmodel, se bilag 3 : 7
Perspektivering/Konklusion: 8
Litteraturliste: 8
Bilag 4: 13 - Undervisningsplan: Digital billede som forlæg for maleri.

Uddrag

Indledning:

Vi lever i en digitaliseret verden, og er i dag omgivet af digitale medier overalt, hvilket også kan ses i folkeskolen, hvor der er et øget fokus på integration af it og medier i alle fag. Børn og unge bruger de digitale medier, især de elektroniske medier, mere end nogensinde før. Blandt andet er multimedieproduktion en stor del af skolens undervisning og elevernes lærerprocesser i dag. Mediernes digitalitet, interaktivitet og vitalitet fordrer, at billedarbejde i skolen forstås på nye måder. ”Mens billedarbejde traditionelt har været beskrevet som fremstillende og skabende arbejde ud fra bearbejdning af materiale, bliver billedarbejde ved computerskærmen i stedet et spørgsmål om at vælge ud i mængden af visuel information og bearbejde i en stadig vekselvirkning” (Buhl:8) Mit fokus i opgaven vil derfor være at undersøge, hvordan man kan arbejde med de digitale medier i billedkunstundervisningen.

Metodeafsnit/læsevejledning:
Jeg vil i opgaven se på hvorfor, vi skal arbejde med det digitale billede i billedkunst, samt komme med et forslag til hvordan det kan gøres. Derudover ser jeg på det digitale billedes muligheder og fordele. Opgaven indeholder en kort beskrivelse virksomhedsformerne udarbejdet af Peter Brodersen, samt SMAR modellen udarbejdet af Reuben R. Puentedura . Efterfølgende med afsæt i Hilde Hiim og Else Hippes ”didaktiske relationsmodel” beskriver jeg mine overvejelser om planlægningen af undervisningsforløbet med det digitale billede. Sidst men ikke mindst følger der en konklusion/perspektivering... Køb adgang for at læse mere

Undervisning i det digitale billede | Billedkunst | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.