Bacheloropgave om billeder i kristendom

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 7189
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2002
  • 26-01-2012

Bacheloropgave om billeder i kristendom

Bacheloropgave i kristendom om billeder i kristendomsundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan brugen af malerier i kristendomskundskabsundervisningen fremme elevernes almene dannelse samt gøre dem bevidste om den religiøse dimensions betydning?

Indhold

Problemformulering
Side 2
Indledning
Side 2
Dannelsesbegrebet
Side 3
Den religiøse dimension
Side 6
Hvorfor malerier
Side 8
Hvilke malerier
Side 9
Vincent van Gogh´s religion, liv og billeder
Side 11
Lidelsen
Side 14
Analyse af billeder
Side 15
- Olivenlund
Side 16
- Hvedemark med sædemand
Side 17
- Natcafeen
Side 18
Hvordan billeder
Side 19
Konklusion
Side 20
Litteraturliste
Side 21

Uddrag

Problemformulering:
Det er et særkende for mennesket at stille spørgsmål om livets mening, og om hvad det er at være menneske. Religionerne - og livsanskuelserne - konstitueres af disse spørgsmål og repræsenterer forskellige svarmuligheder. Religion har til enhver tid og i alle kulturer været et element i menneskets tilværelse. Denne kendsgerning er udgangspunktet for at tale om den religiøse dimension. Selve det at komme i kontakt med sin egen religiøsitet og om man vil, meningen med livet, er noget mennesket altid har søgt. Efter min mening er børn og unge meget filosoferende og meget søgende i forhold til deres egen plads i universet. Jeg vil undersøge om brugen af religiøs kunst kan hjælpe eleverne til at sætte ord og billeder på disse følelser og tanker, idet det giver mulighed for at fordybe sig og reflektere over meninger og sammenhænge og dermed komme til en selverkendelse om egen religiøsitet og plads i samfundet... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om billeder i kristendom

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.