Bevægelse i folkeskolen | Deltagelsespligtopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialiseringsmodul
  • Godkendt
  • 12
  • 2600
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 23-05-2018

Bevægelse i folkeskolen | Deltagelsespligtopgave

Deltagelsespligtopgave i specialiseringsmodulet "Udvikling i skolen" om bevægelse ud fra neuropædagogisk perspektiv i folkeskolen.

Problemformulering
- Hvorfor er bevægelse aktuelt i relation til folkeskolen, og hvordan kan man fremme elevers deltagelse gennem kvalificeret brug af bevægelse i undervisningen.

Indhold

Problemformulering
Folkeskolereformen og kravet om bevægelse
Undersøgelsesgrundlag
Empiri
Undervisningen
Sammenfatning - at løfte opgaven
Litteraturliste

Uddrag

Folkeskolereformen og kravet om bevægelse
Med den nye folkeskolereform, som blev en realitet i år 2014, er der nu i langt højere grad fokus på området bevægelse, som ikke alene skal forstås som idræt, men skal inkorporeres af lærerne i folkeskolens iboende fag til fordel for en mere aktiv og alsidig hverdag. I alt skal gennemsnitligt 45 minutters bevægelse være fordelt i løbet af hver skoledag på hvert enkelt klassetrin. Tanken er, at en opkvalificering af bevægelse i folkeskolen kan understøtte både sundhed, motivation, læring og trivsel blandt eleverne (UVM, 2018). Bevægelsen skal have et pædagogisk sigte, hvor både læring og trivsel forenes, og hvor begrebet bevægelse, udvides, således at det ikke udelukkende forstås som motion, men ligeledes som bevægelsessekvenser i fagundervisningen, der om muligt kan præges af et samarbejde med det lokale foreningsliv, eksempelvis kultur- eller idrætsforeninger (UVM, 2016). Bevægelsen kan desuden foregå både i klasseværelset, på sportsarealer, i lokalområdet eller på naturarealer, for at skabe en variation i henhold til bevægelsessekvensen og det fysiske rum (omgivelserne), aktiviteten udfoldes i (UVM, 2014).

Set i lyset af den nye folkeskolereform og den længere skoledag, som for indskolingens vedkommende varer til kl. 14:00, for mellemtrinnet til kl. 14:30, og for udskolingen til kl. 15:00, er behovet for alsidig undervisning, hjulpet på vej af bl.a. bevægelse, af større betydning. Ifølge flere folkeskolelærere, heriblandt Louisa Schnake, kan man med bevægelse: modvirke uro og hjælpe på koncentrationen. (Thejsen, 2015). I sit bachelorprojekt viser hun, hvordan man nemt... Køb adgang for at læse mere

Bevægelse i folkeskolen | Deltagelsespligtopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.