Besættelsen i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 23
  • 4195
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2021
  • 19-04-2022

Eksamensopgave, Kompetencemålsprøve: Besættelsen i historie

Eksamen i historie om besættelsen.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som udskolingshistorielærer kvalificere mine elevers historiebevidsthed i et lokalhistorisk forløb om besættelsen i Vendsyssel?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Afgrænsning 2
Metode 3
Fagdidaktisk redegørelse 3
Lokalhistorie 3
Historiedidaktik 4
Historiebevidsthed 4
FUER-modellen 5
Historiefaglig redegørelse 6
Besættelsen i Danmark 6
Besættelsen i Vendsyssel 7
Flygtningelejren i Skallerup Klit 9
Hirtshals bunkere 9
Undervisningsforløb 10
Mål 10
Fremgangsmåde 10
Læremidler 12
Konklusion 13
Kildeliste 14
Bilag 16
Bilag til læremiddel 1 16
Bilag til læremiddel 2 18

Uddrag

Indledning
Historieundervisningen foregår ofte gennem billeder, tekster mm., men for at eleverne skal opnå viden, skal det ske gennem deltagelse og dette kræver motivation. Motivation kan være et problem i historieundervisningen og derfor bør eleverne være medbestemmende i et vist omfang, for at øge deres interesse. Ligeledes bør undervisningen tages ud af det vante klasserum og dette kan gøres med lokalhistorie. (Pietras & Poulsen, 2016, s. 103-106)

Sansning kan også være en vigtig faktor i arbejdet med lokalhistorie, fordi eleverne bedre ville kunne erindre historien når de har sanset det, da det lagres flere steder i hjernen. Så ved at lave et lokalhistorisk forløb, kan eleverne bedre erindre steder og bedre kunne tilegne sig de historiske fortællinger. (Lone, 2018) (universitetsskole, 2009)
Jeg har valgt emnet bl.a. fordi augustoprøret er et af kanonpunkterne, som anses for noget historisk betydningsfuldt, men også fordi besættelsen var bemærkelsesværdig ...

---
Fagdidaktisk redegørelse
Lokalhistorie
Lokalhistorie kan hjælpe til at få eleverne ud af deres vante læringsrum og derved også indføre bevægelse i undervisningen. Derfor kan det vække en motivation for læring ved hjælp af sansning. (universitetsskole, 2009) (Pietras & Poulsen, 2016, s. 103-105)

Der er vigtigt at eleverne både lærer den ”lille historie”, men også om den ”store historie” for at kunne perspektivere hertil. Brinckmann kategoriserer dem fra lille til stor historie ...

---

Historiefaglig redegørelse
Besættelsen i Danmark
Natten til 9. april 1940 blev Danmark besat. Danskerne gjorde modstand, men efter få timer trak den daværende konge og regeringen danskerne tilbage. Danmark havde ikke regnet med at blive besat, fordi de havde erklæret neutralitet og derfor var det danske forsvar på ingen måder klar på dette.

Grunden til at Danmark blev besat var for at få adgang til Sveriges malm og Norges havn. England ville stoppe skibe med materialer i at sejle til Tyskland, så de ikke kunne lave... Køb adgang for at læse mere

Besættelsen i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.