Behavioristisk klasseledelse | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 7
  • 2181
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2011
  • 10-03-2014

Behavioristisk klasseledelse | Synopsis

Synopsis til eksamen i psykologi om behavioristisk klasseledelse.

Problemformulering

Hvordan spiller lærerens rolle ind i forhold til den behavioristiske tilgang til klasseledelse?

Indhold

Lærerrolle og personlighed 2
Indledning 2
Problemformulering 2
Hvad er klasseledelse? 3
Hvad er formålet med klasseledelse? 3
Læring 4
Den behavioristiske tilgang til klasseledelse 4
Classroom management 4
Hvordan motiverer jeg eleverne ud fra den behavioristiske tilgang? 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Indledning:

Klasseledelse er en vigtig del af det at kunne gennemføre en god undervisning. Dette kan være en vanskelig opgave, da læreren skal kunne have fokus på mange forskellige elementer på samme tid. Kvaliteten af klasseledelsen er altafgørende i forhold til hvilket udbytte eleverne vil få af undervisningen (Læreren som leder, s. 15). Formålet ved klasseledelse er derfor som lærer, at holde ro i klassen og dermed skabe rum for læring (klasse- og læringsledelse, s.7).
Jeg vil i min opgave skrive om klasseledelse, da jeg mener det er relevant, som kommende lærer at få større teoretisk kendskab til hvordan lærerens rolle og personlighed spiller ind i forhold til ledelsen af en klasse... Køb adgang for at læse mere

Behavioristisk klasseledelse | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.