Behaviorisme | Uddannelsesvidenskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 2. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 7
  • 1978
  • PDF
  • 2013
  • 05-11-2014

Behaviorisme | Uddannelsesvidenskab

Opgave på uddannelsesvidenskab.

Modul 6: Læringens teori og praksis.

En beskrivelse af behaviorismen som læringsteori og en analytisk gennemgang af teksten Har vi råd til frihed? Af B.F. Skinner. Jeg vil se på, hvordan B.F. Skinner argumenterer for adfærdsmodifikation som middel til et bedre samfund og herigennem finde frem til nøglebegreber og budskab i teksten. Herefter vil jeg diskutere teorien op imod anmeldelsen af Beyond freedom and dignity eller på dansk Har vi råd til frihed?.

Underviserens kommentar

Velskrevet opgave og en god analyse og diskussion

Indhold

Behaviorisme 2
Indledning 2
Behaviorisme 2
Analytisk gennemgang af Har vi råd til frihed? Af B.F Skinner 2
Stimuli, respons og forstærkning 3
Erkendelse og læring 3
Det metafysiske 3
Mennesker former mennesker 4
Diskussion i forhold til Kenneth A. Strike's anmeldelse af bogen Beyond Freedom and Dignity 4
Et umuligt valg 4
Skinners præmisser 4
Skinners dikotomi 5
Skinners kontrol 5
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Behaviorisme
Behaviorismen som læringsteori har fokus på adfærd. Behaviorismen har til formål at forklare menneskets adfærd gennem ydre påvirkninger. Det analytiske udgangspunkt inden for behaviorismen er individet og individet i forhold til kontekst. Behaviorismen er inspireret af naturvidenskaben og positivismen, hvor alt videnskabelig viden skal kunne dokumenteres og iagttages objektivt. Der findes to retninger inden for behaviorismen den radikale behaviorisme og behaviorisme med et kognitivt/socialt element (Wiberg, M. og Qvortrup, A. 2013: s. 73). Inden for den radikale behaviorisme har vi blandt andre Pavlov, Watson og Skinner også kaldet de klassiske behaviorister.

Analytisk gennemgang af Har vi råd til frihed? Af B.F Skinner
De radikale behaviorister tager udgangspunkt i, at mennesket fra fødslen er en blank tavle, hvorpå der kan skrives hvad som helst (Wiberg, M. og Qvortrup, A. 2013: s. 73). Dette ses hos Skinner når han bruger udtrykket ”at skifte plads” for at påvise, hvordan nomaden på hesteryg og astronauten i det ydre rum er forskellige, men hvis de var vokset op i hinandens sted ville kunne have skiftet plads, da det er omgivelserne som former mennesket (Skinner 1972: s. 168). Budskabet er derfor klart, alt afhænger af omgivelserne. Skinner understeger vigtigheden i at opnå en viden om, hvad det er i omgivelserne som frembringer en bestemt adfærd, og ved hjælp af denne viden kunne kontrollere adfærden og hermed mennesket.

Stimuli, respons og forstærkning
Med inspiration fra Pavlov og Watson kommer Skinner ind på nøglebegreberne stimuli, respons og... Køb adgang for at læse mere

Behaviorisme | Uddannelsesvidenskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.