Begrundet undervisningsplan i Samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 18
  • 3399
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2018
  • 10-12-2019

Studieprodukt, Undervisningsforløb: Begrundet undervisningsplan i Samfundsfag

Studieprodukt i samfundsfag om politologi, med fokus på demokrati og styreformer.

Studieproduktet indeholder et undervisningsforløb om demokrati og styreformer med begrundet undervisningsplan.

Indhold

Indledning: 3
Redegørelse: 3
Læremidler: 4
Indholdsvalg: 4
Begrundelse for mål: 6
Læreprocesser: 7
Evaluering: 8
Undervisningsplan: 10
Litteraturliste: 16
Læreprocessen ID 18

Uddrag

Indledning:

9D på X skolen på Frederiksberg er netop mødt op mandag morgen og de 23 elever skal til at starte uge 3 af 4 i et undervisningsforløb om demokrati og styreformer.
Redegørelse:

De 23 elever består hovedsageligt af en stamklasse som har fungeret siden børnehave klassetrinnet, der er en god social dynamik i klassen og et gennemgående fagligt niveau på linje med klassetrinnets forventninger.
Eleverne i klassen tilgår emnet med forskellige forudsætninger og optager læring på individuelle måder og tempi, derfor vil undervisningen være varieret og tilgodese alle elever i form af variation i undervisningsmaterialet og tilgang til elevens individuelle behov. Dette skal lægge til grund for hvordan læreren tilpasser undervisningen.

---

Begrundelse for mål:

"Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati." (UVM, 2013).

Med afsæt i ovenstående paragraf skal eleverne dannes til demokratiske individer, hvilket begrunder undervisningsplanens læringsmål og formål.

I undervisningsplanen kan man finde de læringsmål eleverne skal arbejde med i forløbet. De omhandler bl.a. at eleven skal kunne redegøre for de demokratiske processer, indhente viden og deltage i klassesamtaler.

---

Evaluering:

For at opnå en god undervisning er det vigtigt, at elevernes indsigt, bevidsthed om og ansvar for egen læring øges. Samtidigt at læreren løbende forholder sig til, om undervisningen fører til den ønskede læring eller om den derved skal tilrettelægges anderledes.

Dette kan ske gennem evaluering af de satte læringsmål og undervisningsmål og om den planlagte undervisning har givet den enkelte elev mulighed... Køb adgang for at læse mere

Begrundet undervisningsplan i Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.