Begrundet undervisningsplan for tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 10
  • 2337
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 17-11-2020

Deltagelsespligtopgave: Begrundet undervisningsplan for tosprogede elever

Deltagelsespligtigopgave (DPO) i 'undervisning af tosprogede', om at
udarbejde en begrundet undervisningsplan for tosprogede elever.

Problemformulering
Hvordan kan vi som kommende dansklærere tilrettelægge undervisning, som understøtter elevernes faglige og sproglige udvikling med fokus på tosprogede elever?

Underviserens kommentar

Rigtig fine overvejelser. God og begrundet plan. Godt arbejde. Godkendt.

Indhold

Metodeafsnit 1
Præsentation af teksternes centrale pointer 2
Handleperspektiver 4
Konklusion og perspektivering - kort fortalt 6
Anvendt litteratur 7

Uddrag

Metodeafsnit
I dette afsnit vil vi redegøre for valgt litteratur og relevante undersøgelser ift. vores problemformulering.

I denne opgave vil vi gøre brug af EMUs vejledning Sproglig udvikling som er tilegnet tosprogede elever. Vejledningen består af to dele; en vejledning til den sproglige udvikling, samt et inspirationskatalog til at kunne arbejde med den sproglige udvikling. Vi har valgt denne vejledning, da er meget omfattende i en grad af tosprogede elever og almen undervisning. Men eftersom vejledningen dækker over alle de fag man tilegner sig i den danske folkeskole, har vi måtte udplukke enkelte kapitler derfra. Da vores problemstilling understreger danskfaget, har det været nærliggende at udpege dette fag i vejledningen.

Derudover vil vi benytte os af kapitlet Kompensatorisk eller interkulturel pædagogik, særligt afsnittet ‘Interkulturel pædagogik' (Gitz-Johansen, 2006, s. 231-236), da dette pædagogiske princip beskriver, hvordan alle elever bør have samme vilkår for at lære mest muligt i folkeskolen, og dermed kunne klare ... Køb adgang for at læse mere

Begrundet undervisningsplan for tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.