Barnets sproglige udvikling | GK1

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 1. semester
  • Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 12
  • 3348
  • PDF
  • Professionshøjskolen UC Syddanmark
  • 2020
  • 14-09-2020

Præsentationsportfolio: Barnets sproglige udvikling | GK1

Præsentationsportfolio til GK1 – 1 semester om barnets sproglige udvikling. Om 4-5-årige børn i daginstitution.

Indhold

Indledning 2
Metodeafsnit 2
Sprogets betydning 3
Fælles opmærksomhed 3
Den nærmeste udviklingszone 4
De 3 stadier i den nærmeste udviklingszone (ZNU) 4
Præsentation af ”Guldrim” med fokus på sprogudvikling 5
Pædagogens rolle 5
Barnets læring 6
Konklusion 7
Litteraturliste 8
Bilag 1 SMTTE-modellen – Planlægning af forløb med rim med målgruppen 4-5-årige 9
Bilag 2 – hvad rimer i din hverdag? (Ekstra materiale) 10
Bilag 3 – hvad rimer i din hverdag? (Opvarmningssang) 11

Uddrag

Indledning
I dagtilbudsloven er der 6 læreplanstemaer, som børn skal møde i det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet. I §1. stk. 5 er der nævnt, at der skal tages hensyn til børnenes alder, forskellige forudsætninger og børnegruppens sammensætning (Børne- og Socialministeriet, 2018). Barnet er i vores aktivitet i berøring med deres alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer og sproglig udvikling. En vigtig betydning for det enkelte individ er, at det har mulighed for at indgå i relationer gennem sproget. Ud fra følgende kompetencemål: ”Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for faglige vurderinger og valg”, har vi valgt at beskæftige os med sprogudvikling hos børn i alderen 4-5 år. Sprogudvikling er med udgangspunkt i vores æstetisk aktivitet ”Guldrim”.

Metodeafsnit
Vi vil have fokus på, hvordan vi som pædagogstuderende kan støtte det enkelte barn i dets sproglige udvikling gennem fælles aktivitet. Her vil vi undersøge hvilken forudsætninger, der skal være til stede for, at læringen kan ske. Vi vil starte med at komme ind på sprogets betydning og derefter vil vi inddrage to teoretiske perspektiver, hvor vi vil uddybe, hvad det kræver for, at et godt sprog kan tilegnes. Michael Tomasello kommer ind på fælles opmærksomhed, hvor han beskriver, hvor vigtigt det er i forhold til barnets læring. Vi vil desuden inddrage Lev S. Vygotskys kendte teori om zonen for nærmeste udvikling, idet man skal forsøge at arbejde hen imod, at barnet bliver fra hjulpen til selvhjulpen. Ud fra kompetencemålet, har vi valgt at etablere en pædagogisk aktivitet ”Guldrim”, hvori den didaktiske planlægning er indsat i SMTTE-modellen (Se bilag 1). Afslutningsvis vil opgaven ende med en konklusion med inddragelse af vores læring. Der er vedhæftet en videoanalyse af ”Guldrim”... Køb adgang for at læse mere

Barnets sproglige udvikling | GK1

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.