Resiliens eller tolerance? | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 47
  • 11493
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2015
  • 05-08-2015

Resiliens eller tolerance? | Bacheloropgave

Bachelorprojekt i psykologi om mobning.

Problemformulering
Hvordan kan man identificere potentielle mobbeofre og gribe ind inden mob- ningen går i gang og kan man lave samfundsfagsundervisning, som kan fore- bygge eller mindske mobning i en klasse?

Indeholder bl.a:
Casearbejde
Analyser af mobbekultur, resiliens, identitet og stigma og gruppetolerance
Forebyggende undervisning i form CL og Freinet

Underviserens kommentar

Den var mere almen didaktisk end samfundsfagligt didaktisk. Dette kunne dog overkommes ved at snakke mere om samfundsfaglige metoder såsom klassesamtaler, da disse er demokratisk dannende.

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 4
Begrebsafklaring 4
Mobning 4
Resiliens 4
Gruppetolerance 4
Selvidentitet 5
Stigma 5
Metode 6
Kvalitativ undersøgelse 6
Kvantitativ undersøgelse 7
Hermeneutisk metode 7
Metodekritik 8
Empiri og Teori 9
Empiri 9
Begrundelse for valg af teori 9
Cases 12
Generelt om casene 12
Oliver 12
Philip 13
Analyse 14
Mobbekultur 14
Identitet og stigma 18
Resilliens 23
Gruppetolerance 27
Forebyggende undervisning 31
Freinet 32
Cooperative Learning 33
Diskussion om mobnings forebyggelse 35
Konklusion 38
Perspektivering 39
Litteraturliste 41
Bøger 41
Artikler 41
Internetsider 42
Bilag 43
Bilag 1 -­‐ Gruppeinterview 43
Bilag 2 -­‐ Kausalitetskæden 47

Uddrag

Indledning
For ca. et år siden kom der en historie frem hos TV2 om 22-årige Tania, der begik selvmord efter at otte års mobning gennem folkeskoleårene efterlod hende med så mange traumer, at hun ikke kunne se nogen anden udvej.

Desværre er Tania ikke den eneste historie om børn og unge, for hvem mobning bliver så grusom, at de ikke kan holde den ud længere.
I 2013 satte Peter Mygind emnet på dagsordenen i den nationale presse med hans programserie ”Myginds Mission”, hvor han, i samarbejde med Helle Rabøl Hansen, besøgte Hyltebjerg Skole.

På trods af, at det er et felt, hvor man må antage, at problemerne altid har været lige omfangsrige og altid har eksisteret, så er forskning på området stadig relativ ny. Blandt de første på området var Dan Olweus, der i 1970 startede den første reelle undersøgelse om problematikken i Bergen.

Jeg har siden første år på studiet undret mig over, at det først for nyligt blev et felt man undersøgte i, når man tænker over de alvorlige konsekvenser det kan have for ofrene. Jeg har sidenhen i mit hverv som sportstræner stødt på to spillere, Philip og Oliver, der begge blev mobbet, og som virker totalt upåvirkede af det nu – på trods af, at de da det stod på var de helt nede i kulkælderen.

Hvad er det, der gør, at nogle mobbeofre ender med at begå selvmord eller massakrere deres skolekammerater, mens der findes ofre fra Kz-lejre, der i dag nærmest virker uberørte af de traumer de har gennemgået?

Et af de begreber man i dag taler om som en mulig årsagsforklaring er resiliens, men hvad det helt præcis er og hvordan man opbygger det hos børn er stadig en in eksakt videnskab og der er ikke meget forskning på området. Det er heller ikke alle forskere, der mener, at det er en ordentlig måde at håndtere problemet på, da det ikke kommer ind til problemets kerne. De mener i stedet, at man skal fokusere på at opbygge tolerance i gruppen, så mobningen slet ikke forekommer i første omgang... Køb adgang for at læse mere

Resiliens eller tolerance? | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.