Bachelor i pædagogik om Mestring

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 7. semester
 • Bachelorprojekt for pædagog
 • 12
 • 66
 • 20168
 • PDF
 • 07-06-2008

Bachelor i pædagogik om Mestring

Bachelor fra pædagog.

Problemformulering

Hvordan kan teorier om selvets dannelse og struktur, den professionelle voksnes ligeværdige relationsarbejde og barnets nuoplevelser anvendes til at stimulere barnets iboende forudsætninger for udvikling af mestringsevnen og generel trivsel?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 5
Menneskesyn 6
Metode og afgrænsning 7
Selvet 9
Mine teoretikere 9
Selvets definition 11
Selvets dannelse 12
Selvets organisering 13
Selvets afgrænsning 16
Tillid 17
Værdier 18
Når selvoplevelsen bliver til identitet 19
Nærhed 19
Selvansvarligheden som ligeværdighed 20
Mening 22
Mestring 23
Flow 25
Tid 26
At ”træde ind” 27
Definition 28
Specifikke nu-oplevelser 29
Nu-oplevelsens kognitive proces 31
Relationer i nu-oplevelsen 31
Metakognitiv opmærksomhed 32
Stress 33
Definition af stress 34
Relevante stressbegreber 35
Den fysiologiske påvirkning ved stress 36
Når stress bliver skadeligt 36
Hvordan kan vi så hjælpe børnene 37
Stresshåndtering 38
Neurologien 39
Spejlneuroner 42
Hvad betyder det så for den professionelle? 43
Pædagogiske metoder 44
Aktiv eller passiv? 45
Nærværd og barnets sprog 45
Anerkendelse, for og imod 46
Flow og nu-oplevelser i pædagogisk praksis 47
Zonen for nærmeste udvikling 48
Konkrete Aktiviteter 49
Konklusion og perspektivering 49
Afsluttende spørgsmål 52
Litteraturliste 54
Bilag 56

Uddrag

Resumé

At skabe nære relationer, selvansvarlighed, at erkende, at hvert menneske vælger sin egen skæbne og vej gennem livet og at metareflektere over de valg er den stærkeste mestringsevne, jeg som professionel voksen kan videregive de børn jeg kommer til at arbejde med.

Hele denne tanke er grundrammen om denne BA. Det bliver forklaret og begrundet med elementer fra selvudviklingsteorier, neuropædagogikken, flow, specifikke nu-oplevelser, spejlneuroner og ligeværdighed.

Indledning

I år 2003 tog the Hubble Space Telescope et billede ud i det sorte ingenting. Dette billede blev til årtusindets billede, da mennesket aldrig før har set så langt ud i universet. Det er et billede ud i rummet i det store sorte ingenting. Trillioner af galakser, som alle sammen rummer billioner af stjerner i forskellige størrelser. Alle sammen med det potentiale, at der kan være liv på en af de mange planeter der er, tilknyttet disse stjerner (Note ). Giver det mening?
Dybden i dette billede blev målt til 78 billioner lysår.
Giver det mening?

På vores planet er der liv. Masser af liv. Tallet af stjerner set i dette billede, er faktisk noget mindre end tallet af organismer her på jorden. Hver organisme består af et komplekst system. Ikke bare materie blandet sammen, men materie sat sammen i en præcis rækkefølge, mængde og timing. Kontrolleret af et endnu mere komplekst gensæt. Ét grundlæggende gensæt, siddende i én celle, som ved at modtage fra sine omgivelser, eller fra andre celler danner liv. En del af dette liv kalder vi mennesker. Ved et kig på siden www.galapagos.dk/geo_world_pop.asp kan man faktisk følge vores befolkningstal konstant. Tallet er stigende, men da jeg skrev dette, sagde den 6.687.512.708 mennesker. Mennesker, der alle har et selvstændigt liv og en skæbne i form af deres samspil med omgivelserne. Mennesker, der alle kommer til at opleve glæde og gråd, overdåd og tab.

Jeg læste på et tidspunkt på nettet, at børn ler ca. 400 gange på en dag og voksne ler ca. 15 gange. (Note ) Det i sig selv er tankevækkende, men da der ikke var nogen videre forklaring på hvorfor det var sådan, endte det med at lede mine tanker hen på, at hvis alle mennesker på jorden lo bare 50 gange hver dag, hvilket må siges at være overkommeligt at opnå. Så bliver der leet 334.375.635.400 gange hver dag. Det er en meget stor mængde glæde. Kan du forestille dig det?... Køb adgang for at læse mere

Bachelor i pædagogik om Mestring

[17]
Bedømmelser
 • 24-09-2013
  En stor bachelor opgave, men meget bred og godt beskrevet med masser af teori. God inspiration til min opgave
 • 24-02-2011
  Den var som beskrevet og en god hjælp for mig til at jeg kunne skrive min egen opgave....
 • 11-09-2013
  Rigtig flot opgave. God inspiration!!
 • 22-11-2012
  Opgaven ser rigtig god ud, jeg glæder mig til at læse den.