Eksamensopgave om børns motoriske udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 3. semester
  • Sundhed, krop og bevægelse
  • Godkendt
  • 12
  • 2692
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2001
  • 14-11-2002

Eksamensopgave om børns motoriske udvikling

Eksamensopgave om børns motoriske udvikling.

Gennemgang af børns motoriske udvikling set med "pædagogiske øjne".

Vi vil i opgaven arbejde udfra følgende punkter:
· Hvilken betydning har motorikken for barnets udvikling
· Hvordan kan pædagogen stimulere det enkelte barns sanser og motorik
· Motorik som en naturlig del af barnets hverdag, på legepladsen, i naturen, på stuen m.m.

Indhold

Målformulering.
Emneafgrænsning
Definition af begreber:
Sanserne
Den motoriske udvikling
Det motoriske usikker barn
Sanseintegration
Pædagogens Rolle
Motorik i skoven

Uddrag

Vores mål med denne opgave er at lave et motorisk forløb med nogle børn, som skal
medvirke til at barnet får nogle nye erfaringer med sin krop og kroppens bevægelse
muligheder.
Ligeledes vil vi komme med vores bud på hvordan sanser og motorik kan indgå, som en
naturlig del af hverdagen for både børn og pædagoger, det være sig på stuen, på legepladsen, i fællesrummet eller i naturen.
Vi vil møde barnet der hvor det for tiden befinder sig udviklingsmæssigt, med dette som
udgangspunkt vil vi igangsætte aktiviteter og lege, som er med til at stimulere barnets motorik og sanser.

Emneafgrænsning
Vi har valgt at beskæftige os med den motoriske udvikling hos det 4-6-årige barn. Vi vil ud
fra teorien om barnets sansemotoriske udvikling lave et forløb i børnehaven Elsdyrløkken med 2 grupper af børn i alderen 4-6-år, over en periode, på ca. 3 md. hvor vi har arbejdet med børenes sanser og motorik torsdag og fredag formiddag... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børns motoriske udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.