Børn og stress | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 17
  • 4922
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2001
  • 28-01-2004

Børn og stress | Eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om børn og stress i det refleksivt moderne.

Problemformulering
Hvorfor får nogle børn stress, og kan man overhovedet tale om stressede børn?
Hvilken indflydelse kan stress have på undervisning og læring?
Hvad kan vi som lærere gøre for at afhjælpe og forebygge børns stress?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Stress 2
Børn og stress 4
Børnestress? 4
Sammenfatning 5
Normaludviklingen 5
Erik H. Erikson - den sociale og emotionelle udvikling 5
Jean Piaget- den kognitive udvikling 6
Stressorer 7
Sammenfatning 9
Symptomer på stress 10
Konsekvenser af stress 11
Konsekvenser for læringen 12
Sammenfatning 13
Konklusion 13
Handleplan 14
Hvad kan vi som lærere gøre for at afhjælpe/forhindre stress hos børn? 14
I skolen 15
Skole- hjem samarbejde 15
Litteraturliste 16
Bøger 16
Artikler 16
Internetsider 16

Uddrag

Indledning.
En helt ny undersøgelse foretaget af? viser, at der i øjeblikket indlægges flere og flere børn på de somatiske sygehuse med stresssymptomer.
Ligeledes konstaterer børnepsykiater og stressforsker Gideon Zlotnik, at antallet af børn med stresssymptomer har været stigende de sidste seks-syv år.1
Disse forhold virker naturligvis foruroligende på os, da stress normalt er en tilstand man forbinder med voksne, der udvikler stressrelaterede sygdomme på grund af en hverdag med et krævende arbejde og mange forpligtelser i hverdagen. Krav og forpligtelser som børn ikke forventes at have.
Netop derfor, mener vi, det er vigtigt, at vi som kommende lærere undersøger og forholder os til de faktorer, der tilsyneladende påvirker børn, så de udvikler stress. Vi vil diskutere, hvorvidt man overhovedet kan tale om børnestress og dernæst undersøge hvilke forhold, der kan have indflydelse på børns normaludvikling, og hvorledes de påvirker, så børn udvikler stress. Ligeledes vil vi se på de konsekvenser, stress kan have på læringen, og hvordan vi som lærere kan afhjælpe eller hindre udviklingen af stress. Vi vil først og fremmest se på børn i den tidlige skolealder, altså i indskolingen... Køb adgang for at læse mere

Børn og stress | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.