Klassefællesskab og børn med særlige behov

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 17
  • 7665
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2001
  • 19-09-2002

Eksamensopgave: Klassefællesskab og børn med særlige behov

Eksamensopgave i psykologi om børn med særlige behov og klassefællesskabet.

Valget af ”børn med særlige behov” udspringer først og fremmest af vor dybe interesse for disse elever i folkeskolen. Et valg vi allerede foretog da vi sagde ja tak til et praktikforløb i 2. klasse på xxxxxxx skole i en klasse på 20 elever, hvoraf de 10 var tilknyttet PPR. Kort før vor praktik tilbød seminariet et frivilligt kursus omkring børn med særlige behov, som vi ligeledes takkede ja til, så vi kunne være godt rustede til opgaven. Men bliver man mon nogen sinde det? Vi arbejder stadig på sagen.

Problemformulering:

Dilemmaet mellem undervisning af børn med særlige behov og bevarelse af klassefællesskabet.

Indhold

Emne
Problemformulering
Emnebegrundelse.
Emneafgrænsning.
Læringsteorier og læring.
Piaget. Kognitiv udvikling
Vygotsky – sociokulturel udvikling
Howard Gardner - Multiple Intelligences.
Carl Rogers - eksistentiel læring
Læring ved Erfaringsdannelse.
Eleverne.
Pædagogisk Perspektivering – Lærerrollen og Sociale Kompetencer
Lidt generelt om Sociale kompetencer / fleksibilitet.
Didaktisk perspektivering
Hvordan tilgodeser vi begge aspekter i vor lærergerning. Konklusion /er.
Afrunding.
Litteraturliste.

Uddrag

Emneafgrænsning.

Det er ikke vores hensigt nærmere at afgrænse begrebet ”børn med særlige behov.” Vi ser dem ikke som en gruppe, lige som man heller ikke taler om en gruppe elever uden særlige behov. Børn er forskellige som individer, og deres særlige behov kan være meget forskellige.

En note fra kursus omkring børn med særlige behov:

Særlige behov er et problem for eleven en udfordring for skolen Fordi Særlige behov bliver synliggjort af eleven men skabes af skolen Fordi Undervisningen i høj grad har været – og stadig er – baseret på normative forventninger til eleverne.

I et samfund som vort, hvor normerne ikke er entydige må skolens forventninger til eleverne begrundes anderledes.. Forventningerne må tage udgangspunkt i elevernes potentialer, som vi vil komme ind på under Vygotsky og hans tanker om ”Nærmeste udviklingszone.”

Det, vi vil beskæftige os med, er udfordringerne skabt af tendensen til en endnu større spredning af kompetencer og potentialer i folkeskolens elevgrundlag – i elevernes særlige behov - og nogle læringsteorier vi finder relevante i den sammenhæng.

Desuden en perspektivering til de undervisningsmetoder og pædagogiske tiltag der kan være gavnlige. Dermed ikke lovet at det vil være muligt at komme omkring alt, hvad der er relevant... Køb adgang for at læse mere

Klassefællesskab og børn med særlige behov

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.