Eksamensopgave om børn i det senmoderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 15
  • 6320
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2004
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om børn i det senmoderne samfund

Eksamensopgave i samfundsfag om børn i det senmoderne samfund.

Problemformulering

1) Redegørelse for hvad der karakteriserer det senmoderne samfund
2) Karakteristik af børns socialisering
3) De værdier og kompetencer børn skal have i det senmoderne samfund.

Indhold

Indledning.
Redegørelse for hvad der karakterisere det senmoderne samfund.
Det senmoderne samfund ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens:
1) Adskillelse af tid og rum.
2) udlejringsmekanismer: fra sociale relationer til abstrakte systemer .
3) institutionel/øget refleksivitet.
Det senmoderne samfund ifølge den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas:
Det senmoderne samfund ifølge Ulrich Beck:
Det senmoderne samfund ifølge Thomas Ziehe:
Karakteristik af børns socialisering.
Der ønskes en diskussion af hvilke værdier og kompetencer børn skal have i det
senmoderne samfund.
Konklusion:
Noter:

Uddrag

Indledning
Det senmoderne samfund er et uafviseligt begreb i vor tid; teorien omkring denne modernitetsfase har vakt de største sociologers interesse. Teorien åbner op for senmodernitetens farer og risici, skabt af skærpede udviklingstendenser. De er farer og risici af miljømæssig, økonomisk, kulturel og social karakter. Derfor har jeg valgt at lægge ud med en redegørelse af senmoderniteten og dens udviklingstendenser. Jeg vil tage udgangspunkt i fire relevante sociologers analyse og teorier af senmoderniteten og dens risici. Men ingen risici uden udsatte. Børnene og deres socialisering er det mest sårbare under denne udvikling, og er derfor mine temaer i denne opgave. Derefter vil jeg karakterisere for børns socialisering i det senmoderne samfund. Til sidst ønsker jeg at diskutere de værdier og kompetencer børn skal have i det senmoderne samfund. For at ”overleve” udviklingsræset er forældre og samfund nød til at give børnene muligheder på det følelsesmæssige og sociale plan.

---

Karakteristik af børns socialisering.
Gennem socialisering har et menneske en mulighed for at indgå i et fællesskab, der bygger på fælles værdier, som giver det enkelte individ en mulighed for at udvikle sig og sin personlighed i forhold til andre. Socialiseringen er en vigtig faktor for de udfordringer det moderne samfund står overfor. Den indebærer en indlæring og formidling af færdigheder, som normer, værdier og adfærdsmønstre, der er nødvendige i samfundet. Samtidig kan socialiseringen fører til samfundsmæssige integrationer, fordi der... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om børn i det senmoderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.