Autonomi, kompetence og tilhørsforhold i madkundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 12
  • 676
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 31-01-2019

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 3: Autonomi, kompetence og tilhørsforhold i madkundskab

Synopsis til en praktikopgave om undervisning i madkundskab, så eleverne er med i undervisningen — autonomi, kompetence og tilhørsforhold.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer i madkundskab planlægge og gennemføre en undervisning, så alle elever oplever, at de bliver anerkendt og motiveret til at deltage i madkundskabsundervisningen?

Forfatterens kommentar

Velskrevet opgave, dog med en anelse for meget teori i forhold til de 5 sider jeg havde og gøre godt med.

Derfor:

Mindre teori, mere fokus på 1 eller 2 motivationsfaktorer, og så mere dybdegående med dem.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Case:
Metode:
Analyse af lærerfaglig problemstilling:
Didaktiskkompetence:
Klasseledelseskompetence:
Relationskompetence:
Vurdering/diskussion/handleanvisninger: Konklusion:
Bibliografi
Bilag 1: Spørgeskema 1
Bilag 2: Data fra spørgeskema 1
Bilag 3: Spørgeskema 2
Bilag 4: Data fra spørgeskema 2

Uddrag

Indledning:
I mit praktikforløb på X arbejdede jeg med 7a og 7b i madkundskab(MK). I en
undersøgelse fra UVM, siger hver tredje af de adspurgte elever, at de keder sig i timerne. (Morten Zahle, 2017) Dette problem har jeg oplevet i flere af timerne, selvom MK er et anderledes fag end f.eks. Matematik og Dansk. Den madlavning, jeg har sat dem i gang med, har åbenbart ikke har været spændende, og det har været svært at fastholde dem i selve madlavningsprocesserne. Eleverne virkede til tider nærmest uinteresserede i at lære at lave den pågældende ret. Dette understøtter ikke en af de ting folkeskolen skal stå for, nemlig det at give eleverne lyst til at lære mere. (UVM, 2018) Da MK er gået mere over til at være et fag med en blanding af teori og praksis er det vigtigt, at vi formår at lave en undervisning, der støtter og motiver er eleverne i at deltage i begge typer aktiviteter. Elevernes miljø og læringssituation har direkte betydning for elevernes motivation. (Møller, 2013)

Case:
Jeg underviste i 7a og 7b i MK i 6 uger. Jeg havde ingen erfaring med at undervise i MK og har derfor planlagt undervisningen på samme måde, som jeg har gjort til anden undervisning. Det viste sig, at min tilgang til tingene ikke fungerede. 50% af eleverne var uinteresserede i at høre, hvad jeg havde at sige og, hvad de skulle lave af mad.
Jeg oplevede i begge klasser, at de uddelegerede opgaverne, og derfor var hurtigere færdige end forventet, men missede halvdelen af arbejdsprocesserne. Jeg forsøgte mig med nogle alternative madlavningsøvelser med fokus på sanserne, men uden succes. Efter de første 4 ugers undervisning, valgte jeg at ændre radikalt på undervisningen i begge klasser. Jeg ændrede gruppestørrelser fra 4-5 til 2-3 (selvvalgte). Jeg satte tidsrammer på, og bestemte rammerne for de råvarer, der måttes anvendes, men lod dem freestyle som i Masterchef. Dette resulterede i, at begge klasserne arbejdede hårdt og engageret i madlavningen. Det sluttede af med, praktiklæreren og jeg skulle smage deres retter og vurdere hvem, der havde klaret sig bedst. Generelt var der mere ro, og eleverne arbejdede effektivt og engagerede indenfor de tydelige tids- og arbejdsrammer, jeg havde sat op for dem.
Den der havde gjort det mest imponerende fremskridt, var en elev, jeg havde bøvlet med de første par gange. Han var særdeles motiveret og arbejdede seriøst og engageret i begge de undervisningsgange, hvor eleverne fik medbestemmelse over forløbet af timerne. Udgangspunktet for de 2 klasser var forskellige; men slutprocesforløbet var efter mine ændringer nærmest ens.

Metode:
Jeg har på baggrund af det selvvalgte emne, lavet en litteraturundersøgelse om emnerne: Motivation, Anerkendelse, Problemets omfang, Folkeskolens formål, Klasserumsledelse, Madkundskabshistorie, Rammebetingelser, Relationskompetence og Didaktiskkompetence. Til at indhente empiri har jeg foretaget 2 spørgeskemaundersøgelser, en for at fastlægge startniveauet og en for at måle effekten af ændringerne. Dette er suppleret af mine observationer af undervisningsforløbene, herunder samtaler med eleverne... Køb adgang for at læse mere

Autonomi, kompetence og tilhørsforhold i madkundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.