Autismespektrumforstyrrelser og inklusion | DPO

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 13
  • 3655
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2020
  • 26-05-2020

Deltagelsespligtopgave: Autismespektrumforstyrrelser og inklusion | DPO

Deltagelsespligtopgave, både 1 og 2, i faget specialpædagogik om ASF.

Problemstilling
Hvordan kan jeg som lærer skabe et inkluderende fællesskab i idrætstimen for elever med autismespektrumforstyrrelser?

Underviserens kommentar

God faglighed, og kan med fordel bruges som led i PL-opgaven og BA 2-opgaven.

Forfatterens kommentar

Opgaven er teoretisk grundlagt, og kan bruges som fundament for en analytisk tilgang til en relevant problematik.

Indhold

Indledning
Problemstilling
Teori og metode
Analyse af undersøgelsesdesign
Udvalgte kriterier
Analyse og diskussion af undersøgelsen
Vurdering af undersøgelsen og refleksioner
Udvikling og forandring
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Det specialpædagogiske perspektiv har igennem de sidste 30 år flere gange genfundet ny klang i både forskningen af, og efterspørgslen for det specialpædagogiske behov i skolen, samt den understøttende viden de specialpædagogiske problemstillinger stiller for både underviser, pædagog og forældre.
Disse specialpædagogiske problemstillinger kan som udgangspunkt manifestere i komplicerede læringssituationer for både elever og lærer, da præmissen for især inklusion pr definition indebærer lærerens didaktiske handlen og forståelse for både elever og den situerede kontekst hvori problemstillingerne kan opstå.

Jeg har i min praktik som idrætslærer stødt ind i komplicerede læringssituationer, hvor inklusionsprincippet faldt mig svært, da en af mine elever med en diagnose for autismespektrumforstyrrelser (herefter ASF) ofte blev eksluderet fra timens indhold af de andre elever, og grundet sit eget handicap. Dette fører mig derfor til min aktuelle problemstilling som jeg i denne opgave vil undersøge og arbejde med... Køb adgang for at læse mere

Autismespektrumforstyrrelser og inklusion | DPO

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.