Autisme og inklusion | PL eksamen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 32
  • 12701
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 09-12-2020

Kompetencemålsprøve: Autisme og inklusion | PL eksamen

Pædagogik og lærerfaglighed eksamen Specialpædagogik, ELU og AUK.

Opgaven tager udgangspunkt i en case med en dreng, som er autist.

Problemformulering
Det stigende antal elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer, samt det øgede fokus
på inklusion gør, at vi i følgende opgave vil fokusere på hvad vi som undervisere kan gøre for at skabe et inkluderede læringsmiljø både for den enkelte elev og klassen som helhed.
Dette leder os frem til følgende lærefaglige problemstilling:

Hvilke didaktiske tiltag kan man som lærere foretage, for at skabe et inkluderende læringsmiljø, hvor man både tilgodeser den enkelte elev i en kompliceret læringssituation, samt klassen som helhed?

Underviserens kommentar

Det var en mundtlig eksamen, vi fik 10.
Vi fik ikke yderligere kommentar end karakteren.

Indhold

1.0 indledning 2
2.0 problemformulering 3
3.0 teori og begrebsafklaring 3
3.1 autisme 3
3.2 inklusion 5
3.3 det narrative perspektiv 6
3.4 normalitet og afvigelse 6
3.5 synliglæring 7
4.0 didaktisk nærbillede 8
5.0 analyse af det didaktiske nærbillede 9
5.1 autisme 10
5.2 inklusion 11
5.3 det narrative perspektiv 13
6.0 undervisningsforløb 15
6.1 smitte-modellen 15
6.2 skitse over undervisningsforløbet 16
6.3 uddybning af relevante tiltag 18
6.3.1 introduktion og forandring 18
6.3.2 synlige mål 19
6.3.3 undervisningsdifferentiering 20
6.3.4 cooperativ learning 21
6.3.5 relationel øvelse 22
7.0 diskussion 23
8.0 konklusion 25
9.0 litteraturliste 28
9.1 bøger 28
9.2 websider 29
9.3 pjece 30
10.0 bilag 31
10.1 bilag 1 – smitte-modellen 31

Uddrag

... Dette stiller større krav til lærerens didaktiske valg i undervisningen, da der i dag i folkeskolen sidder langt flere elever med diagnoser som autisme, ADHD eller angst. Fra 2012 til 2017 er antallet af folkeskoleelever med psykiatriske diagnoser steget fra 11.816 til 18.676 - en procentvis stigning på hele 58% (Skoleliv, 2018). Dette har en indflydelse på lærerens didaktiske valg, som skal rumme en mangfoldighed af elever, og sørge for et rigt læringsudbytte for alle. Derfor er det vigtigt som lærere at have øje for både inklusion, det inkluderende læringsmiljø og den enkelte elevs behov, når undervisningen skal planlægges. Det er vores ansvar som lærere at skabe gode og trygge rammer for eleven, som giver plads til faglig udfoldelse, samt øget forståelse for egen kunnen. Dette understreges yderligere i folkeskolelovens formålsparagraf stk. 2: “Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle”
(EMU Danmarks læringsportal, u.å.). Fordi antallet af elever med diagnoser stiger, er det vigtigt at være opmærksom på hvordan man undgår at stigmatisere dem. Man skal som lærere udfylde mange roller i den danske folkeskole. Der skal ikke kun fokuseres på elevens udvikling som en individuel proces. Der skal ses på, hvordan den kontekst, som eleven er en del af, sætter betingelser for, hvad det er for en udvikling eller læring der finder sted (Christiansen, Mårtensson & Pedersen 2016).

3.0 Teori og begrebsafklaring
I dette afsnit vil relevant teori blive forklaret med henblik på at kunne analysere det didaktiske
nærbillede. Teorien er særligt udvalgt for at kunne give et nuanceret blik på hvad, der er vigtigt at tænke på, når man skal planlægge undervisning, men ligeledes for at kunne understøtte den enkelte elev i en kompliceret læringssituation og de øvrige elevers virkelyst og trivsel.

3.1 Autisme
Autisme er en medfødt udviklingsforstyrrelse af menneskets almene udvikling (Autismeforeningen,
u.å). Denne forstyrrelse af udviklingen påvirker hele mennesket, i dennes opfattelse af omverdenen, samt den måde man interagerer med andre på. Hvis man har diagnosen autisme, er ens sanser, forståelse og opfattelse af verden anderledes end hos mennesker, der ikke har... Køb adgang for at læse mere

Autisme og inklusion | PL eksamen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.