Astronomi i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 10
  • 2191
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2011
  • 29-01-2015

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Astronomi i Natur/teknologi

Opgaven omhandler solsystemets skabelse samt dets funktion, og hvilke konsekvenser Jordens placering i systemet har for årstiderne og dermed også trækfuglen, svalens levevilkår.

Opgaven gennemgår også Jean Piagets stadieteori og Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel, som har dannet ramme for et tiltænkt undervisningsforløb i emnet i en 3. klasse

Problemformulering

Hvordan tilrettelægges en undervisning i 3. klasse, om årsagen til klodens skiftende årstider og konsekvenserne af dette for trækfuglene og svalen i Danmark, hvis man benytter Piagets stadieteori?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Faglige felt 3
Solsystemets skabelse 3
Solsystemets funktion 3
Jordens årstider 4
Årstiderne påvirkning på svalen 6
Didaktiske overvejelser 6
Jean Piaget stadieteori 6
Himm og Hippe 7
Fælles mål 8
Undervisningsforløb 8
Konklusion 11
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning

Universet er noget mennesket altid har været interesseret i. Forklaringen på hvad det hele i grunden er, har ændret sig op gennem historien. I dag er man nået frem til meget, men man mangler stadig at udforske uendeligt meget af universet. Dette gør at astronomien er og altid vil være et emne, vi mennesker aldrig vil blive færdige med at udforske og prøve at finde svar i.

Jeg vil med henblik på ovenstående, følge Jean Piagets teori og at mennesker ønsker at finde mening med tilværelsen. Jeg mener emnet astronomi i den grad er ideelt, fordi eleverne, ved at lære om hvordan universet hænger sammen, får en større følelse af forståelse for og mening med livet.

Jeg vil tilrettelægge min undervisning ud fra Piagets stadieteori og tilrette mig hans tankegang om, hvilke aspekter man skal tænke på ifølge stadieteorien, når man arbejder med børn, der går i 3. Klasse... Køb adgang for at læse mere

Astronomi i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.