Argumenterende tekster | Skriftlig delprøve | Kompetencemålsprøve

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 4411
  • PDF
  • 2020
  • 20-11-2020

Undervisningsforløb: Argumenterende tekster | Skriftlig delprøve | Kompetencemålsprøve

Kompetencemålsprøve skriftlig delprøve – dansk 4. - 10. klasse – Mulitimodalitet.

Indledning
I det følgende vil jeg tage udgangspunkt i teksterne Thunberg, Greta: Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen i 2019 samt Steiniche, Morten. & Flamand, Annasofie: Klimakrisen er ubekvem sandhed som medierne nødigt ser. Opgaven skal vise hvordan en analyse og vurdering af de to tekster kan udforme afsættet til et undervisningsforløb, der fordrer eleverne literacykompetencer med henblik på at kunne deltage i samfundsdebatten. Afslutningsvis udformes et kortere skriftligt oplæg som led i en forberedelse til mit lærerteam, der drøfter danskfaget som led i en tværfaglig emneuge.

Underviserens kommentar

Flot og redeligt arbejde. Undervisningsforløbet kunne have været sat ind i SMTTE-modellen.

Indhold

Analyse 2
Tekst 1, Thunberg, Greta: ”Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019” 2
Tekst 4, Steiniche, Morten og Flamand, Annasofie: ”Klimakrisen er en ubekvem sandhed som medierne nødigt ser” 5
Undervisningsforløb 7
Fase 1 (Vidensopbygning): 7
Fase 2 (Modellering og dekonstruktion af genren) 8
Fase 3 (Fælles tekstkonstruktion) 9
Fase 4 (Selvstændig tekstkonstruktion) 10
Faglig tekst udformet til lærerteam (1437 anslag) 10
Litteraturliste 12
Bilag 13

Uddrag

Analyse
Til besvarelsen af opgavens analysedel udarbejdes en analyse af henholdsvis tekst 1: Thunberg, Greta “Greta Thunbergs tale ved Klimamarchen 2019” og tekst 4: Steiniche, Morten og Flamand, Annasofie “Klimakrisen er en ubekvem sandhed som medierne nødigt ser”. De to tekster analyseres med fokus på teksternes brug af argumentation, deres struktur og hvilke sproglige valg, der fremkommer i teksterne. Tanken bag, at valget er faldet på disse to tekster, er, at de er de to, jeg ser mest potentiale i. Teksten med Greta Thunberg er også valgt med tanke i, at hun er et kendt ansigt og internationalt fænomen i debatten omkring klimaet, og hun er en ung pige på blot femten år. Derfor fremstår hun lettere uskyldig i denne debat sat op imod verdens politikere. Dernæst bliver hun nævnt i tekst 4, hvorved der ligger et analysepunkt i, hvorfor afsenderen af den tekst har valgt at inddrage hende. Et værktøj til at dekonstruere teksterne med fokus på brugen af argumentation, struktur og sproglige valg anvendes Stephen Toulmins ...

---

Undervisningsforløb
På baggrund af ovenstående analyse udarbejdes nu et undervisningsforløb, der har til formål at understøtte elevernes literacykompetencer med henblik på at deltage i samfundsdebatten. I tiltagene til undervisningsforløbet vil der implementeres både receptive og produktive aktiviteter og disse tiltag vil blive begrundet fagdidaktisk. Undervisningsforløbet vil også i dets tiltag gøre brug... Køb adgang for at læse mere

Argumenterende tekster | Skriftlig delprøve | Kompetencemålsprøve

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.