Anerkendende pædagogik | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2387
  • PDF
  • Andet
  • 2011
  • 23-04-2013

Anerkendende pædagogik | Eksamensopgave

Eksamensopgave i anerkendende pædagogik med afsæt i Axel Honneths teorier.

Problemformulering

Hvilke problemer kan der opstå i brugen af anerkendende pædagogik?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Hvor er anerkendelsen? 3
Hvad er anerkendelse? 5
Analyse 6
Diskussion og kritik 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
I min opgave vil jeg beskrive Axel Honneths tre sfærer for anerkendelse. Dernæst vil jeg i en kort definition forklare anerkendelse og ros, da jeg mener, at netop disse to begreber skaber størst forvirring blandt brugerne af anerkende pædagogik. Ydermere ønsker jeg at analyse både Honneths sfærer og anerkendelsesbegrebet i forhold til skolen. Til sidst har jeg i et punkt beskrevet væsentlige faldgruber for anerkendelse i praksis.

Hvor er anerkendelsen?
For at forstå hvad anerkendelse er for en størrelse, er det yderst vigtigt at vi starter med at begrebsafklare. Dette gøres mest præcist ved at benytte Axel Honneth anerkendelsesteori. Axel Honneth arbejder inden for placeringen af anerkendelse med tre sfærer. Disse sfærer er tydeligt inspireret af Friedrich Hegels tre sfærer, familie, det borgerlige samfund og stat. Honneth tager naturligt afsæt i disse, men han finder ikke umiddelbart Hegels tre sfærer optimalt dækkende eller præcise nok... Køb adgang for at læse mere

Anerkendende pædagogik | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.