Anerkendelse og grænsesætning i børnehave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Andet
 • Ingen givet
 • 18
 • 5596
 • PDF
 • 20-02-2012

Anerkendelse og grænsesætning i børnehave

Opgaven handler om grænsesætning og anerkendelse i børnehave. Det er en 1 års opgave, der har brugt Berit Bae og Anne – Lise Løvlie Schibbye som teoretikere.

Problemstillinger i opgaven:
- Hvad betyder grænsesætning, og hvorfor bruges det?
- Hvad betyder det at være grænsesættende?
- Hvilke teorier ligger bag grænsesætning?
- Hvad er anerkendelse?
- Hvordan gavner anerkendelse barnet?

Problemformulering
Hvorfor bruges anerkendende pædagogik og hvordan gavner det børnene? Hvordan får børnene bedre selvværd ved anerkendelse? Hvorfor bruges grænsesætning, og er det godt eller skidt for barnets udvikling?

Indhold

Indledning 1
Problemstillinger 2
Problemformulering 2
metode 2
Emneafgrænsning 2
Den samfundsmæssige udvikling 2
Hvad siger loven 3
FN´s børnekonventionen 3
Anerkendende pædagogik 4
Teoretikerne 4
Hvad er anerkendelse 4
Beskrivelse af praksisfortælling 7
observation 7
Fortolkning 8
Grænsesætning 9
Begrænsningsmodellen 9
Afgrænsningsmodellen 11
Selvrefleksivitet 12
Praksis fortælling om Sofie 13
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning:
Vi vælger i vores opgave at rette fokus på anerkendelse og grænsesætning. Vi har valgt emnet da vi tit har hørt, at vi skal være mere grænsesættende og også anerkendende overfor børn/brugerne. Da mange af pædagogerne, som vi har mødt i praksis, ikke rigtig kunne forklare os hvad det vil sige at være grænsesættende eller anerkendende har vi valgt at sætte os ind i emnerne, da vi i vores arbejde som pædagoger har en stor rolle i børnenes liv. Den pædagogiske relation spiller en stor essentielt rolle for børnene, såvel også pædagogerne og derfor er det vigtigt, at vi kan bruge vores viden bedst muligt.

Nu om dage beskrives pædagogen som relationsarbejder, og ikke kun som opdrager, hvilket var en typisk betegnelse for det pædagogiske arbejde, bare nogle år tilbage. Den pædagogiske praksis samt forståelse skal kunne ses tydeligt i samspil med de samfundsmæssige normer, rammer og vilkår.

I det pædagogiske felt er problemstillinger samt etiske dilemmaer, noget vi møder til dagligt, hvilket er nogle af dem, som jeg har valgt, at tage udgangspunkt i, i denne opgave. De begreber, som vi har valgt at beskæftige os med og rette fokus på er, hvad grænsesætning er og hvad anerkendende pædagogik er for barnet, og hvordan det bruges i praksis.

Metode:
Formålet med denne opgave, er at sætte fokus på den pædagogiske indsats, set i relationen til børn. Målet med dette er, at få en bedre samt bredere indsigt/forståelse for udførelsen, af den ”gode” relation til barnet. Den pædagogiske indsats og dens betydning er væsentlig i relationen med børnene, og derfor er det et oplagt emne for os at rette vores fokus mod. Derigennem vil vi rette fokus på anerkendelse og grænsesætning for barnet og pædagogen.

Emneafgrænsning:
Vi vælger i denne opgave, at fokuserer på ovenfor nævnte begreber, og derved at belyse dem, i forhold til børn i alderen 3-6 år. Derudover vil vi lave en praksisfortælling, som har betydning for opgaven. Vi vil kort tage et tilbageblik på den samfundsmæssige udvikling, i forhold til børn i daginstitutioner, altså når børnene er i 3-6 års alderen... Køb adgang for at læse mere

Anerkendelse og grænsesætning i børnehave

[2]
Bedømmelser
 • 27-12-2012
  fin opgave der er en god inspiration og giver et godt indblik i anerkendelses begrebet.
 • 24-05-2012
  fin opgave i sin helhed med relevant teori. problemformuleringen mangler dybte