Anerkendelse i den pædagogiske praksis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Pædagogstuderende 2. semester
 • Pædagogik
 • Godkendt
 • 9
 • 1922
 • PDF
 • 29-05-2011

Anerkendelse i den pædagogiske praksis

2.semesteropgave. Rapport på 10 sider. Efter 1 års praktik.

Problemstilling
Hvad er anerkendelse for noget?
Hvordan bruger man anerkendelse i den daglige pædagogiske praksis?
Hvor vigtig er anerkendelse?

Indhold

Indledning side 3
Metode side 3
Problemstillinger side 4
Beskrivelse og analyse side 4
- Hvad er anerkendelse? side 4
- Anerkendelse, handlinger og sprog side 4
- Ros og anerkendelse side 6
- De fire anerkendelsesdimensioner side 6
- Anerkendelse i praksis side 6
Konklusion side 7

Uddrag

Indledning
I min førsteårs praktikophold havde jeg været i en vuggestue i ca.3måneder, som hed Vuggestuen X i Højbjerg/Århus.
I forståelse af udviklingen af anerkendende relationer mellem børn og voksne er udgangspunktet i en forståelse af barnet som et aktivt, socialt og kommunikativt væsen. Helt fra begyndelsen af livet danner barnet hukommelsesspor og arbejdsmodeller af sig selv og andre mennesker i dets verden, og de relationer, som barnet indgår i, skaber forudsætningen for dets selvdannelsesudvikling og læring.
Det er ikke ualmindeligt, at den voksne kan komme til at bedømme og vurdere et barn og gå ud fra, at hun ved, hvad barnet mener, når det giver udtryk for noget. Denne vurderende position over for barnet, hvad enten det er i form af kritik, ros eller andet, er udtryk for manglende ligeværd eller gyldiggørelse af barnets oplevelser.
Det er således en del af anerkendelsen, at der vises respekt og imødekommenhed overfor barnets oplevelser, at de ikke fornægtes, overses eller bliver omdefineret af de voksne, som i forhold af deres position har definitionsmagten i relationen mellem børn og voksne.
Dette er omvendt ikke ensbetydende med, at den voksne skal acceptere alle børns handlinger eller være enig i barnets oplevelser, men det centrale er, at kunne adskille sin egen forståelse fra barnets og vise respekt og imødekommenhed over for dets oplevelser.
At danne anerkendende relationer kræver, som tidligere nævnt en vis grad af selvindsigt eller selvafgrænsning, forstået på den måde, at det er afgørende at kunne skelne sin egen oplevelse fra barnets (eller en anden voksens) oplevelse, som en forudsætning for at kunne anerkende barnets oplevelse.
I denne paper-opgave vil jeg komme ind i, hvad anerkendelse betyder og går ind for, i det daglige pædagogiske arbejde... Køb adgang for at læse mere

Anerkendelse i den pædagogiske praksis

[16]
Bedømmelser
 • 07-06-2011
  super god (: man fik besvaret det man ville vide (:
 • 28-01-2012
  En rigtig god opgave
 • 13-02-2014
  dette er en fin opgave :)
 • 11-09-2013
  Fin opgave, der giver inspiration!