Anerkendelse eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 8
  • 2371
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2011
  • 12-03-2013

Studieprodukt: Anerkendelse eksamensopgave

Dette er et studieprodukt til psykologieksamen. Emnet er anerkendelse.

Følgende problemformulering:

"Hvordan kan anerkendelse forstås? Hvordan kan man som lærer indgå i en anerkendende relation til eleverne?" Er forsøgt besvaret.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering. 1
Relation og udvikling 2
Anerkendelsesbegrebet 2
Relationer mellem børn og voksne 3
De fire anerkendelsesdimensioner 4
Rummelige og trange mønstre 5
Anerkendelse i praksis 5
Læreren som rollemodel 5
Tidsperspektivet i anerkendelse 6
Konklusion 6
Referencelister: 7

Uddrag

Relationerne bliver derfor vigtige for barnets dannelse af identitet, samhørighed, oplevelser og synspunkter (Sort S. J. 2004 s.122). Som lærere skal vi give eleverne gode forudsætninger for at fremme elevens alsidige udvikling, jævnfør folkeskolelovens paragraf 1§. Anerkendelse fra læreren kan bidrage til, at give eleven en tro på, at de har ret til at være i verden som de er. Dette giver de bedste forudsætninger for at udvikle et stærkt selvværd. Som lærere er det derfor vigtigt at have gode sociale kompetencer, såvel som faglige (Sort S. J. 2004 s.122). Det er derfor vigtigt at vi forsøger at forstå begrebet anerkendelse og hvad begrebet indeholder... Køb adgang for at læse mere

Anerkendelse eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.