Andetsprogspædagogik og undervisning af tosprogede

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Andetsprogspædagogik og undervisning af tosprogede

Studieprodukt om andetsprogspædagogik og undervisning af tosprogede elever.

Problemformulering

Hvad skal vi som undervisere fokusere på når man skal undervise flersprogede elever og hvordan kan vi bruge æstetiske fag som musik til at hjælpe disse elever videre i deres sproglige udvikling?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Det musikfaglige læremiddel 3
Teori 3
Den sproglige udvikling 3
Alineas gode råd om undervisning af tosprogede elever 5
Samtale i klassen 6
Gruppearbejde 6
Analyse 7
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Der er i Aalborg kommune blevet vedlagt at alle skolerne i kommunen ikke længere skal være velkomstklasser til elever med lidt særlige behov inden for dansk som andetsprog. I stedet skal disse elever starte direkte i almindelige klasser sammen med alle de andre elever og får desværre ikke den hjælp mere som de har fået førhen. Det er nu lærernes og elevens egen opgave at sørge for at de er inkluderet i undervisningen. Dette skaber nogle bekymringer hos blandt andet Aalborgs lærerforening hvor man er bange for at det vil gå ud over kvaliteten af undervisningen når de tosprogede elever ikke får den støtte de behøver i undervisningen. (Dieckmann, L. 2017) Derfor ser jeg det vigtigt at de fremtidige lærere er klædt godt på til at hjælpe disse tosprogede elever i skolen så de bliver støttet ordentligt og så der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten af undervisningen. Som kommende musiklærer synes jeg også det er vigtigt at undersøge hvordan dette fag kan hjælpe eleverne.

Metode
Herfra vil opgaven nu gå videre til den valgte undervisningssituation inden for musik. Derefter går vi videre til en kort præsentation af det valgte musikfaglige læremiddel. Dernæst starter afsnittet om teori. Her kommer jeg ind på den sproglige udvikling. Her har jeg blandt andet fokuseret på Alineas 10 råd om undervisning af tosprogede elever. Efter rådene fokuserer jeg på samtale i klassen for at lærerne kan hjælpe alle elever videre med opgaverne. Jeg har derefter arbejdet med gruppearbejde blandt eleverne, så de kan hjælpe hinanden. Dernæst går jeg videre til analysen hvor jeg kobler praksis sammen med min samlede teori. Til slut afrundes opgaven med en konklusion... Køb adgang for at læse mere

Andetsprogspædagogik og undervisning af tosprogede

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.