Præsentationsportfolie om relationer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 5. semester
  • Praktik (Pædagog)Pædagogens grundfaglighed (GK1, GK2, GK3)
  • Godkendt
  • 10
  • 2375
  • PDF
  • 2017
  • 07-02-2019

Præsentationsportfolio: Præsentationsportfolie om relationer

Præsentationsportfolie om anderkendelse og relationer. GK1.

Uddrag

Indledning

I min præsentationsportfolie har jeg valgt at gå i dybden med anderkendelse og relationer, da jeg mener at det er et meget aktuelt emne i forhold til pædagogik, og endvidere er det noget som alle menneskers liv bære præg af. Jeg mener, at det er en vigtig faktor i forhold til etablering, vurdering og evaluering af pædagogiske miljøer. Undervejs vil jeg inddrage relevante produkter, som jeg har udarbejdet undervejs i løbet af de 3 moduler. Disse produkter består af scenografiske elementer fra henholdsvis Kultureventen og aktivitetsdagen for 0. Klasse. Relevant viden og teori vil inddrages i min præsentationsportfolie. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i Axel Honneths teori om anerkendelse, samt de 3 sfærer. Ovennævnte elementer vil agere grundsten i opgaven og dermed udforme henholdsvis udfoldelse- samt epilogafsnittet.

Som før nævnt har jeg udvalgt nogle relevante produkter samt skriftlige opgaver, som vi har udarbejdet, da de hver især kan være med til at belyse nogle forskellige lærings- samt færdighedsmål. I opgaven har jeg udvalgt 2 lærings- og færdighedsmål, som jeg vil fokusere på. Endvidere har jeg valgt at inddrage dele fra Kultureventen på Pårup Lejren, da det her kommer til udtryk, hvordan jeg har arbejdet med vidensmålet: Viden om børn, unge og voksnes sociale, emotionelle, sproglige, kognitive, fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger og udvikling,”. Derudover vil færdighedsmålet: Den studerende kan anvende viden om børn, unge og voksnes udvikling, forudsætninger og perspektiver i pædagogisk praksis, også blive belyst gennem Kultureventen.
Jeg vil derudover belyse vidensmålet: socialiserings- og interaktionsprocesser samt inkluderende pædagogisk praksis, samt færdighedsmålet: formulere faglige mål, midler og metoder til understøttelse af det enkelte menneskes trivsel og sociale udvikling og til udvikling af inkluderende fællesskaber. Her vil jeg inddrage relevante teoretikere samt deres viden og teorier omkring anerkendelse og relationer. Derudover vil jeg her kunne relatere til aktiviteten på Nordre Skole samt inkludere hvilke didaktiske tanker der lå bag planlægning og udførelse af aktiviteten på eventen.

Udfoldelse
Axel Honneths teori om anerkendelse
Den tyske filosof og professor Axel Honneth er specielt kendt for sin teori om anerkendelse. (Nørgaard, 2005) Honneth er inspireret af andre store tyske filosoffer, herunder Immanuel Kant og Friedrich Hegel. I opstillingen af sin teori om anderkendelse, læner Honneth sig op ad Hegels teori om Sittlichket omhandlende sædelighed og moral, herunder de 3 sfærer: Familien, det borgerlige samfund og staten. (Redding, 2015) Honneth diskuterer om disse 3 sfærer er dækkende for teorien om anderkendelse, samt om placeringen af de forskellige interaktions- og anerkendelsesformer er... Køb adgang for at læse mere

Præsentationsportfolie om relationer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.