Anbragte børn og sundhed og fedme

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Andet fag eller modul (Pædagog)
  • Godkendt
  • 16
  • 5386
  • PDF
  • 28-09-2007

Anbragte børn og sundhed og fedme

Problemformulering
Hvordan kan jeg som pædagog være med til at hjælpe anbragte børn og unge med at afhjælpe deres overvægtsproblemer?

Formålet med opgaven er, at jeg giver et bud på, hvordan jeg kan hjælpe børn og unge til at tabe sig, og at få det bedre med sig selv, set ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt. Der er masser af fokus på sundhed og på fedme, men problemet er langt fra løst.
Dette er efter min mening en opgave, som er relevant for både pædagoger, skolelærere, og alle der har med for overvægtige børn og unge at gøre.

Indhold

Sider 2. Indledning, Målgruppe, Problemformulering
Sider 3. Emneafgrænsning, Lovgrundlag, Metode Formål
Sider 4. Hvad er forskellen på sundhedsfremme og forebyggelse, Sundhedsfremme og Aaron Antonovsky
Sider 5. Hvorfor bliver vores børn for overvægtige
Sider 6. Hvorfor bliver vores børn for overvægtige
Sider 7. Hvad kan overvægt have af følgesygdomme, gener og konsekvenser for samfundet?
Sider 8. Kost og BMI
Sider 9. kost
Sider 10. kost
Sider 11. Diskussion
Sider 12. Fiktiv case, Handleplan for Brian
Sider 13. Pædagogens rolle
Sider 14. Konklusion
Sider 15 Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg mener, at sundhed er svært at definere. For sundhed kan være så meget, livskvalitet, kost, motion og psykisk overskud, jeg kunne sagtens nævne mere, men i denne opgave vil jeg kun beskæftige mig med fedme hos børn og unge for jeg synes, at det er meget relevant fordi det bliver et af den vestlige verdens store problemer.
Personligt har sundhed været en livsstil for mig gennem en stor del af mit liv
Jeg er også meget fascineret af gode kostvaner og går meget op i, hvad man skal have at spise for at kroppen har det godt, så jeg får et større overskud i hverdagen, og det er måske også det, de unge som ikke bor hjemme har brug for. For det er i hver fald det, jeg vil prøve at finde ud af, og jeg vil også se om, jeg kan give de overvægtige unge nogle hjælpemidler, så de kan opnå at få en normal vægt igen.
I denne opgave vil jeg give mit bud på, hvordan jeg kan bruge det i en pædagogisk sammenhæng.

Overvægt og fedme er et hastigt voksende problem for børn og unge. I de sidste 30 år er antallet af overvægtige børn og unge tredoblet i Danmark, og der er i dag langt flere svært overvægtige børn. Det går ud over børn og unges fysiske og psykiske helbred. For meget sukker og for lidt motion er de to store syndere.

I disse år er der blevet sat meget fokus på det stigende velfærds problem, der handler om overvægt. Regeringen har i 2002 udsendt publikationen ”Sund hele livet” (Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden), hvor der lægges vægt på folkesundheden i Danmark. I øjeblikket bliver der vist en del fjernsynsudsendelser, som omhandler de problemer som overvægtige mennesker kan have. Eksempelvis fjernsynsudsendelsen: Du bliver hvad du spiser.


I andre lande ser man også flere og flere overvægtige børn. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen World Health Organisation (WHO) er der tale om en global fedmeepidemi, der især spreder sig i USA og Europa.

Målgruppe

Den målgruppe jeg har valgt, er børn og unge i alderen fra 12 til 18 år, der ikke kan bo hjemme af den ene eller anden grund og derfor er overladt til pædagoger hele tiden. Grundene er primært, at der er vold, misrøgt, omsorgssvigt og krænkelse inde i billedet... Køb adgang for at læse mere

Anbragte børn og sundhed og fedme

[1]
Bedømmelser
  • 01-11-2011
    Rigtig god opgave :-)