Analyse og vurdering af elevtekst | Modulopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1783
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2015
  • 14-04-2016

Analyse af elevtekst: Analyse og vurdering af elevtekst | Modulopgave

Modulopgave i dansk med en analyse og vurdering af elevtekst. Modul: Literacy.

I studieproduktet findes en analyse af en elevtekst, analyseret ud fra en genrepædagogisk tilgang og der gives en vurdering af elevtekstens væsentlige potentialer og udfordringer. Dette gøres blandt andet ud fra analyse- og vurderingsmodellen af Martin Jørgensen, der tager udgangspunkt i den omvendte tekstpyramides forskellige lag. Det tages også udgangspunkt i tekstens makro- og mikroniveau.

Teksten er en folkeskole afgangsprøve i dansk skriftlig fremstilling, hvor eleven har fået til opgave at skrive et essay om realityprogrammer.

Uddrag

Analyse og vurdering af elevtekst

Eleven skal skrive om sin egen opfattelse af dem, hvorfor man ser dem og fascineres af dem, samt reflektere over sammenhængen mellem tilværelsen og den virkelighed, som programmerne præsentere. Som fsa's opgaveformulering lægger op til, skal man i essaygenren, der er en prosatekst, skrive undrende og reflektere over noget faktuelt. Hensigten med genren er, at blive klogere på et emne og kernen er en diskussion med sig selv, hvorfor det er vigtigt at skriveren er personligt til stede og forholder sig til egne oplevelser, tanker og udtryk. Man kan i elevteksten godt se, at den er skrevet i essaygenren. Indledende skriver eleven en kort og præcis præsentation af emnet, der forfører læseren, ved at skrive et undrende spørgsmål. Eleven begynder efter indledningen med at forholde sig personligt til emnet, der kommer til udtryk i brugen af jeg-form, hvilket er et af essayets hovedregler.

Eleven positionere modtager som en, der ikke ved særlig meget om reality genren, også selvom der bliver skrevet indledningsvis, at alle kender til det. På denne måde bliver læseren inviteret ind, taget med på en rejse og blive gjort klogere på, hvad emnet handler om. Elevens brug af jeg-form, gør teksten personlig, i det der ikke kun bliver ytret om både holdninger og synspunkter, men også tanker og følelser, der inddrager læseren som en fortrolig partner.

Ved at kigge på kohærensen, kan det give mig et overblik over tekstens overordnede globale struktur og røde tråd. Dette gør jeg ved at dele teksten op i afsnit. Der startes ud med en kort indledning og en kort opfølgning på indledningen, hvorefter der kommer et langt afsnit efterfulgt af to korte og slutvis et mellemligt stykke. Altså er der seks afsnit i alt. Umiddelbart virker det, ved første øjekast, ikke som om der er tænkt over dette, men snare som om det er en tilfældighed. I første afsnit skriver eleven indledningsvis, objektivt om realityprogrammer, og kommer med eksempler på, hvad disse er. Andet afsnit er ligeledes objektivt og handler om andres holdninger til .... Køb adgang for at læse mere

Analyse og vurdering af elevtekst | Modulopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.