Verden – guder og helte 1 | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 6
  • 1967
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2005
  • 05-02-2006

Verden – guder og helte 1 | Læremiddelanalyse

Analyse og vurdering af anvendt undervisningsmateriale i praktik. Materialet hedder "Verden – guder og helte 1”.

Uddrag

Læsebogen: ”Verden – guder og helte 1”, der omhandler den nordiske mytologi, er
specifikt udarbejdet til brug i faget kristendomskundskab på 1. – 2. klassetrin. Den er en
del af en serien: ”Menneske og religion”, der også har lavet bøger til de andre klassetrin i folkeskolen.

Jeg har valgt at analysere første afsnit i bogen, som omhandler skabelsesberetningen
”Ginnungagap”. Dette, for børn, men nok også de fleste voksne, ubekendte begreb
uddybes af en undertitel: ”Den varme og kolde verden”, som lægger godt op til den
videre fortælling. For overskuelighedens skyld beskrives én verden ad gangen, videre
skabelsen af Ymer, de første guder osv., fordelt på små velafpassede afsnit.
Videre om en ellers veldisponeret komposition, kan man beklageligvis sige, at den
aldrig rigtig kommer til sin ret. Dette skal begrundes med, at afsnittene, der ellers så fint
skifter til et nyt, i takt med en kronologi i beskrivelsen af emner og hændelser, ikke er
uddybet nok og ganske enkelt er på et for højt niveau i fht. til målgruppen. Syntaksen er
ofte for kompleks, med mange ledsætninger og høj informationstæthed. Desuden stilles
der store krav til elevernes ordforråd og forforståelse i kraft af en del svære
ord/begreber, som de i denne aldersgruppe generelt har svært ved at leve op til.

---

Materialet i fht. tosprogede:
Min forudsætning for, at analysere og vurdere materialet i fht. både børn, der
har dansk som modersmål, er ganske fordelagtig. Dette skyldes, at en
medstuderende, Cecilie, der også var i praktik på Nordre, brugte den samme bog til hendes 2. klasse. For kort at opsummere de erfaringer hun gjorde, som bygger på mange interessante iagttagelser, så viste det sig, at de havde store vanskeligheder med, at følge ”den røde tråd”. Efter selv at have analyseret den, kan jeg kun bakke op omkring dette synspunkt og samtidig ikke lade være med at tænke, hvor meget behandling den egentlig kræver, hvis den skal være spiselig for tosprogede. Hvis børn, med dansk som modersmål, i høj grad er sprogligt udfordrede, må tosprogede nødvendigvis også være ...

---

Intersprogsanalyse:
I min modtagerklasse bad jeg en somalisk pige om, at skrive en anmeldelse1 af hendes ”arbejd-selv”-bog. Når jeg kigger på sproget og indsætter det i helsætningsskemaet, står det klart, at der er tale om en meget kort, simpel og stereotyp sætningskonstruktion. Dette begrundes med, at der er udelukkende SVO-sætninger og at der viser sig en... Køb adgang for at læse mere

Verden – guder og helte 1 | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.