Analyse af elevtekst om realityprogrammer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 4
  • 1132
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2015
  • 11-05-2016

Modulprøve: Analyse af elevtekst om realityprogrammer

National Intern Modulprøve Dansk Literacy 2. semester.

Funktionel grammatisk analyse af elevtekst med løbende respons. I opgaven analyseres og vurderes en elevtekst. Eleven har, i forbindelse med folkeskolens afgangsprøve, fået til opgave at skrive et essay med overskriften ”Virkelighed eller reality? ”

Underviserens kommentar

Eksemplarisk tekst!
Bestået

Forfatterens kommentar

Tilføj gerne tilsidst noget om Morfologi og Ortografi

Indhold

Indledning
Fremgangsmåde
Teori
Genre
Kohærens
Syntaks og semantik
Litteraturliste

Uddrag

Fremgangsmåde
I opgavens første del redegøres for den opfattelse af genre, som jeg i denne opgave har taget udgangspunkt i. Herefter bevæger jeg mig langsomt fra tekstens såkaldte makroniveauer til tekstens mikroniveauer. Jeg vil i opgaven omtale eleven som 'hun'.

Teori
For at nærme mig begrebet genre og i særdelshed essaygenren, har jeg taget udgangspunkt i Ruth Mulvads tekst Essayet. Med henblik på det mere konkrete grammatiske indhold, har mit udgangspunkt været 'Tæt på sprog' der i høj grad tager afsæt i den systemiske funktionelle grammatik, ligesom jeg har fundet inspiration i 'Lad sproget bære'.

Genre
Ifølge blandt andre Ludvig Wittgenstein (1971) kan en tekst tilhøre en bestemt genre. Der er tale om en genre, når en gruppe tekster er beslægtet med hinanden i forhold til form, indhold og funktion. (Fibiger & Jørgensen 2014:85) Essaygenren er en såkaldt multigenerisk genre og kan derfor sommetider være svær at definere. Essayet giver udtryk for skribentens subjektive holdning i forhold til et givent emne og er ikke fast i sin form. (Mulvad 2009:219) Den løse struktur giver ... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst om realityprogrammer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.