Analyse af tosprogede elevers tekster

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 9
  • 2304
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 21-10-2019

Analyse af elevtekst: Analyse af tosprogede elevers tekster

Intersprogsanalyse efter makro- og mikrostruktur af 2 tosprogede elevers tekster.

Selve elevteksterne er vedlagt som bilag.

Indhold

Indledning 3
Elevtekst 1 – En uhyggelig historie 3
Makrostruktur 3
Mikrostruktur 4
Syntaks 4
Ord 4
Respons og vejledning 5
Elevtekst 2 – fortælling med tredjepersonsfortæller 5
Makrostruktur 5
Mikrostruktur 6
Syntaks 6
Ord 6
Respons og vejledning 7
Konklusion 7
Bibliografi 8
Bilag 1 – Elevtekst 1 9
Bilag 2 – Elevtekst 2 10

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne opgave lave en analyse opdelt efter makro- og mikrostruktur af to elevtekster.
Den første elevtekst er skrevet af en dreng i 3. klasse. Han kommer fra Somalia og har haft to års basisundervisning. Han er nu integreret i almenundervisningen, hvilket han har været i et års tid.
Den anden elevtekst er skrevet af en pige i 3.klasse som er opvokset i Danmark. Hun er araber, og der tales udelukkende arabisk i hjemmet.
Jeg vil se på, hvilke danskfaglige svagheder og kompetencer eleverne har i forhold til det skrevne sprog. Jeg vil efter analysen give en lærerfaglig og didaktisk begrundet respons til begge elever, samt en vejledning ud fra det skrevne sprog.
Jeg vil afslutningsvis se på forskelle og ligheder mellem teksterne og de to elevers beherskelse af sproget, da eleverne nu går i samme klasse, men ikke har de samme danskfaglige og sproglige forudsætninger.

Elevtekst 1 – En uhyggelig historie
Makrostruktur
Eleven har skrevet en uhyggelig historie med få eventyrlige træk, som udfolder sig igennem den narrative grundgenre. Personerne i historien bliver præsenteret til at starte med, efterfulgt af en konfliktoptapning som ender i en konflikt. Der er ikke nogen tydelig slutning, hvilket enten kan være fordi at eleven ikke helt har færdiggjort historien, eller at han ikke har vidst, hvordan han kunne afslutte historien på en anden måde end han har gjort... Køb adgang for at læse mere

Analyse af tosprogede elevers tekster

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.