Syrer og baser – nyttige men af og til farlige | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 6
  • 1669
  • PDF
  • 2011
  • 23-04-2012

Læremiddelanalyse: Syrer og baser – nyttige men af og til farlige | Analyse

Analyse af lærebogsmaterialet 'Syrer og baser – nyttige men af og til farlige'.

Opgaven lød på at analysere et lærebogsmateriale fra et tværfagligt forløb i fysik/kemi. Vi skulle analysere det ud fra at tosprogede elever skulle kunne forstå det og vise hvilke vanskeligheder de bliver stillet overfor når de skal læse fagtekster.

Underviserens kommentar

Vores lærer synes den var rigtig godt besvaret. Vi skulle dog have vedlagt lærebogsmaterialet som bilag, hvilket vi glemte. Vi fik 10 for opgaven.

Indhold

Indledning
Lærestof
Visuel tilgængelighed:
Fagtekstens tilgængelighed:
Genrer
Læringssyn
Bemærkninger
Litteratur

Uddrag

Indledning:
Til alle fag knytter der sig bestemte måder at bruge sproget på - bestemte sproglige registre. At lære et fag er, at blive fortrolig med fagets sproglige register og med de sproglige interaktionsformer der hører til faget.
I en undervisningssammenhæng vil det ofte være uhyre vanskeligt at afgøre, præcis hvilke ord eller udtryk der giver den enkelte elev vanskeligheder, da dette afhænger af elevens sproglige forudsætninger og kendskab til faget som sådan. Det behøver ikke at være faget (emnet) som er problemet, men mødet med sproget, skriftsproget og kommunikationen.
Der er mange elever som har problemer med faglig læsning – de forstår ikke fagteksterne. Vi som lærere må finde ud af hvordan vi skal tilrettelægge undervisningen således, at eleverne lærer og forstår de forskellige fagudtryk og førfaglige ord de møder i en tekst.
Lærebogsmaterialet vi har valgt, har vi fået fra vores lektor, og det ligger inde i Dropbox, under mappen FLITS. Kapitlet er nr. 5 og omhandler syrer og baser. Vi vil koncentrere os mest om de første fire siderne, da vi mener at elleve sider vil fylde for meget i opgaven.

Vi vil se på :
• Lærestof (hvilke væsentlige faglige elementer det er meningen, at eleverne skal lære ved læsningen).
• Den sproglige tilgængelighed (hverdagssprog - fag¬sprog).
• Visuel tilgængelighed (layout, skrifttype, skriftstørrelse og grafik).
• Fagtekstens tilgængelighed, hvor vi vil vurdere, hvilke forudsætninger eleverne må have, inden de læser teksten.
• Genrer.
• Læringssyn (f.eks. om teksten lægger op til, at bogens indhold skal overføres til eleven eller at den skal udfordre elevens for-forståelse?)

Vi vil til sidst, under afsnittet ”Bemærkninger”, give et bud på hvordan vi kunne tænke os en opstart til en undervisning ud fra det valgte materiale... Køb adgang for at læse mere

Syrer og baser – nyttige men af og til farlige | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.