Analyse af Godt på vej 1

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 3728
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2001
  • 26-01-2012

Læremiddelanalyse: Analyse af Godt på vej 1

Læsebogsanalyse af undervisningsmaterialet "Godt på vej 1"til brug i danskundervisning på begyndertrinnet.

Problemformulering
• Kan man inden for begynderundervisning kombinere afkodning og automatisering med indholdsforståelse?
• Opfylder læsebogssystemet de formelt stillede krav fra undervisningsministeriet, i form af CKF og fagformål for valgt klassetrin, som de kommer til udtryk gennem ”Klare mål”?
• Efterkommer læsebogssystemet opgavegruppens krav til læselighed, læsbarhed og læseværdighed i en 1.klasse i dansk?

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Konflikten mellem afkodning og automatisering kontra indhold 2
4. CKF 5
5. Fagformål 5
Følgende fagligt stof inddrages i undervisningen 6
6. Mål for læsning 7
6.1. Evaluering af forløbet 7
7. Læsebogssystemet 7
7.1. Beskrivelse af læsebogssystemet 7
7.2. Analyse af læsebogssystemet 8
7.2.1. Læselighed 8
7.2.2. Læsbarhed 10
7.2.3. Læseværdighed 11
8. Vurdering af læsebogssystemet ift. CKF og fagformål 12
9. Opgavegruppens vurdering af læsebogssystemet 13
10. Litteraturliste 15

Uddrag

1. Indledning
Vi har i denne opgave valgt at beskrive, analysere og vurdere læsebogssystemet ”Godt på vej 1”, af Jan Evald Johansen og Jytte Nørgaard. Læsebogssystemets målgruppe er 1. klasse.
Vi vil behandle og vurdere systemet ud fra CKF, fagformål for faget dansk i 1. klasse. og opgavegruppens opstillede mål for læseundervisningen. Vi vil endvidere foretage en kvalitativ vurdering af systemets egnethed i form af læselighed, læsbarhed og læseværdighed.

---

7. Læsebogssystemet
7.1. Beskrivelse af læsebogssystemet
Systemet ”Godt på vej 1” indeholder læsebog med Cd-rom, fortællebog, opgavebog A, opgavebog B, logbog og lærervejledning.
Læsebogen udgør kernen i systemet, teksterne er en blanding af hverdagshistorier om Anna og Otto og faktatekster. Desuden er der en introduktion til rim (s. 30-31), eventyr og børnelitteratur. Illustrationerne i læsebogen er både tegninger, fotos og originaltegninger fra børnelitteraturen. Bogens overordnede tema er at finde vej – i sit område, i sin by, i sproget, i venskaber, i tiden og i... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Godt på vej 1

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.