Analyse af eventyr fra elev i 1. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1531
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 07-03-2019

Lærerfaglig analyse, Modulprøve: Analyse af eventyr fra elev i 1. klasse

Modulprøve med en lærerfaglig analyse af et eventyr skrevet af en pige i 1. klasse.

Underviserens kommentar

Subjektet er ikke placeret i forfeltet generelt i teksten, som du skriver på første side i besvarelsen. Usikker kohæsion. Ellers en meget fin opgave

Indhold

Indledning 2
Analyse 2
Kommunikationsniveau 2
Tekstniveau 3
Sætningsniveau 4
Minimodel afsætningsskema: 4
Ordniveau 5
Lyd & bogstavniveau 5
Litteratur 7

Uddrag

INDLEDNING:
I denne opgave vil jeg foretage en lærerfaglig analyse af et eventyr skrevet af en pige i 1. klasse. Jeg har benyttet følgende faglitteratur fra undervisningen; Fibiger, J. & Jørgensen, M. (2014). Tæt på sprog, Elbro, C. (2018). Læsning og læseundervisning & Oakhill, J., Cain, K., & Elbro, C.
(2015). Læseforståelse., Ziegler, M. (1993). Søslanger og andre mærkelige dyr.
For at få overblik over min analyse, vil jeg anvende den omvendte analysetrekant (se nedenstående figur), for herigennem at belyse tekstens makro- og mikroniveau, og kommer vi ind på tekstens genre, komposition, syntaks og ordniveau. (Fibiger & Jørgensen, 2014).
Afslutningsvis vil jeg vurdere på hvilket trin eleven befinder sig i sit skrive- og staveudviklingsniveau ud fra Elsebeth Otzen opstillet skriveraket (Otzen, 2007).

ANALYSE:
KOMMUNIKATIONSNIVEAU:
Teksten er en eventyrtekst, og opgaven lyder på selv at finde på et emne og tegne en side til eventyret.

TEKSTNIVEAU:
GENRE:
I betragtning af at eleven går i 1. klasse, synes jeg, hun disponerer genren godt og viser, at hun kan anvende eventyrets hjem - ud - hjem model. Eventyret begynder med indledningens hvilelov: ” Der var engang (en) heks og hun hade det sor sjovt”. Alt ånder fred og idyl. Men allerede i linje 3 opstår en konflikt ”Men sor skulle de gå”. Derefter bliver en ny handling sat i gang ”der kom 3 pranseser (linie 4). Eventyret udvikler sig, og prinsesserne begynder at lege. ”ud”-delen har eleven tolket helt bogstaveligt: ”De 3 prinseser skule ogse uden for” (linie 14-15). Prinsesserne går ud og plukker blomster. Nu opstår konflikten. ”Den forste pransesse veskede vi bror muder”. Heksen bliver gal og jager pigerne hjem. Eventyret ender korrekt med slutningens hvilelov ”slut prut finale”

Pigen forstår altså eventyrets opbygningspricip, og arbejder også med eventyrtallet tre: ”der kom 3 pranseser” og ”De 3 prinseser skule ogse uden for”... Køb adgang for at læse mere

Analyse af eventyr fra elev i 1. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.