Analyse af elevtekst 'Hans og Grevinden'

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 7
  • 1923
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2012
  • 19-02-2013

Studieprodukt: Analyse af elevtekst 'Hans og Grevinden'

Studieprodukt i dansk med en analyse af en elevtekst (Hans og Grevinden) skrevet af elev i 8. klasse med begrundede vejledningsforslag samt et hel- og ledsætningsskema over 10 udvalgte sætninger fra elevteksten.

Underviserens kommentar

En solid opgave med mange gode iagttagelser.

Forfatterens kommentar

Bruge et mindre komplekst helsætningsskema med færre led i min vejledning af eleven. Grunden til dette er min undervisers kommentar om at det er over niveau for en 8. klasses elev.

Indhold

Indledning
Genre
Komposition
Kohærens og kohæsion.
Sætningsopbygning og ordvalg
Vejledning af eleven
Helsætningsskema:
Ledsætningsskema:

Uddrag

Indledning
''Hans og Grevinden' er en historie skrevet af en elev i 8. klasse. Det fremgår ikke af teksten hvilken problemformulering læreren har stillet eleven forud for denne opgave. Jeg vil i nedenstående opgave analysere teksten ud fra et danskfagligt perspektiv, og derefter give et bud på en begrundet vejledning, der har til formål at styrke elevens fremtidige udvikling inden for skriftlig dansk. I det vedlagte bilag efter selve opgaven, vil være at finde et helsætningsskema og et ledsætningsskema, hvori nogle af tekstens sætninger er indsat.

Genre
Den berettende tekst, den fortællende tekst og den dramatiske tekst, deler mange karakteristika. Den berettende tekst er dog en gren i faktagenren, og 'Hans og Grevinden' kan næppe betegnes som faktuel. Hverken som nyhedsartikel eller som dagbogsberetning. 'Hans og Grevinden' kunne godt dramatiseres på en scene eller i tv, men i så fald bør teksten omskrives, og tilføres bl.a. replikker, gestik og mimik. Teksten 'Hans og Grevinden' er altså en fortællende fiktionstekst med træk fra novellen. Historien strækker sig over et kort tidsforløb og omhandler ét handlingsforløb, nemlig situationen i kollektivet. Den klassiske struktur for fortællende tekster (Præsentation,... Køb adgang for at læse mere

Analyse af elevtekst 'Hans og Grevinden'

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.