Analyse af case om dreng med ADD | Studieprodukt fra ELU

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Analyse af case om dreng med ADD | Studieprodukt fra ELU

PL Studieprodukt fra ELU om læring, læringsmiljø og læringsledelse.

Her kan du læse om en analyse af en case, med en dreng som har ADD. Han døjer med koncentration i timerne, det gør hans indlæring bliver forringet og han mangler motivation. Hvordan kan vi som lærer hjælpe ham?

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærer, hjælpe Patrick med at finde motivation til at gå i skole?

Underviserens kommentar

Meget god opgave, viser motivation for at hjælpe eleven. og om jeg kendte eleven personligt, da nogle af tingene ville man ikke kunne vide medmindre men kendte eleven udenfor skolen.

Forfatterens kommentar

Minder personligt i opgaven, gøre den mere objektiv.

Indhold

Casen 2
Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Teori 3
Knud Illeris 3
Motivation indre og ydre 4
Albert Bandura 4
Analyse 4
Patricks motivation 4
Patrick i forhold til læringstrekanten 5
Hvad kan være med til han er demotiveret? 5
Refleksion 5

Uddrag

Casen
Denne case handler om en 14-årig dreng, han hedder Patrick. Patrick går i 7.klasse og har fået konstateret ADD, ADD er en mindre grad af ADHD. Han får piller, som skulle hjælpe ham med at gøre sin hverdag nemmere.

Det påvirker ham meget i hverdagen, lyder det fra hans lærer og hans familie. Hans familie beskriver hvordan han tit er meget overgearet, han har svært ved at sidde stille og koncentrere sig i længere tid af gangen. Han har nemt ved at blive frustreret, når tingene ikke lige følger den plan han har i hovedet. De fortæller at Patrick nogle gange får vredes udbrud, fordi han simpelthen ikke kan ...

---

Indledning
Jeg arbejder i denne opgave med en case, der handler om Patrick. En dreng på 15 år der har problemer med skolen og det sociale i hans klasse. Derudover kæmper han med ADD som er en sygdom der påvirker hans hverdag meget, han kan ikke rigtigt håndtere alle de ting der er i hans hverdag og derved vælger nogle ting fra. Det går desværre bare at han føler sig demotiveret i undervisningen og gør det svært for ham selv at fælge med i undervisningen og lære noget.

Metode
For at finde svar på min problemformulering, vil jeg tage udgangspunkt i min selvskrevne case omkring Patrick, samt min undervisning i Elevens læring og udvikling, det vil være med til at give et grundlag for min refleksions del og konklusion.
Til at starte med i opgaven vil jeg præsentere de teorier, som jeg vil bruge i min opgave og bruge til at analysere Casen om Patrick. Ud fra dette afsnit vil der blive lagt op til min analyse, hvor jeg bruger teorierne til at analysere casen ved hjælpe af teorierne og derved komme til en konklusion og evt. et løsningsforslag til min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Analyse af case om dreng med ADD | Studieprodukt fra ELU

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.