Elevers manglende motivation i idræt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 22
  • 4867
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2013
  • 27-11-2013

Eksamensopgave: Elevers manglende motivation i idræt

Her finder du en didaktisk opgave om elevers manglende motivation i idrætsundervisningen.

Opgaven ser specielt på hvordan elevens selvopfattelse spiller ind i forhold til motivationen. Endvidere er der brugt teori omkring hvilke nederlagsreducerende strategier elever bruger for at undgå slag på selvværdet når de fejler i idrætsundervisningen. Teorien er brugt i en praktik, som i opgaven er opstillet som en case.

Problemformulering

Hvad er de bagvedliggende årsager til elevers motivation, og hvad skal man som lærer være særligt opmærksom på i forhold til elevers manglende motivation i idræt?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Redegørelse af teori 2
Motivation 6
Undervisningsplan og tanker herom (før praktikken) 10
Didaktiske overvejelser (efter praktikken) 16
Case 17
Analyse af praksissituationer 17
Perspektivering 19
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Det er helt centralt, at børn i skolen motiveres til den undervisning, de får. Mange faktorer spiller ind og afgør, om motivationen for leg og læring er til stede hos den enkelte elev i idrætstimerne. Har eleverne f.eks. en lav selvopfattelse eller en angst for at fejle, kan motivationen ryge. Som lærer er det vigtigt, at medtænke motivationen i alt, hvad man forbereder og gør i undervisningen. På den måde sikrer man sig et kendskab til de årsager, der kan være til en elevs manglende engagement. Børn bevæger sig i dag i mange forskellige arenaer og drager forskellige erfaringer derfra. Alle disse erfaringer påvirker barnets selvopfattelse som videre får indflydelse på motivationen i skolen.

---

Motivation

Motivation beskrives som en drivkraft i mennesket, der har betydning for vores adfærd. Det er det, som bevæger os og det, vi bevæges af. Vi motiveres af et mål, som vi prøver at opnå. Motivation er en aktiv handling, enten fysisk eller mentalt, der fastholdes gennem en længere periode til målet er indfriet.

Abraham Maslow er en teoretiker indenfor humanistisk psykologi. Han har forsøgt at finde grundlæggende fællestræk ved menneskets behov. Ud fra hans undersøgelser har han opstillet en behovspyramide, som beskriver menneskers behov, fra det mest basale til det uopnåelige ...

---

Undervisningsplan og tanker herom (før praktikken)

Da vi satte os ned for at planlægge idrætstimerne i vores praktikforløb, havde vi en klar ide om målet med undervisningen. Et tredelt mål, der på den ene side handlede om det rent tekniske og taktiske i selve spillet cricket, og på den anden side et mål om at eleverne får kendskab til spillets fairplayaspekt. Det sidste mål var at få motiveret så stor en del af klassen som muligt. Måden, vi ville forsøge at indfri vores mål på, var at være grundige i vores planlægning af timerne, hvor... Køb adgang for at læse mere

Elevers manglende motivation i idræt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.