Almen dannelse: KLM om kulturmødet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulprøve: Almen dannelse: KLM om kulturmødet

KLM eksamen/modulprøve om kulturmødet mellem islam og kristendommen.

Problemformulering
‘'Hvilken rolle kan læreren have, overfor de udfordringer der kan forekomme ved kulturmødet i skolen?''

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 3
Teori 3
Kristendommen 3
Islam 4
Kulturmøde 4
Værdiudvikling i skolen 5
Værdier i folkeskoleloven 6
Analyse 8
Kulturkristne danskere 8
Muslimsk kulturbaggrund 8
Kulturmøde i skolen 9
Værdier i skolen 10
Værdikrise i kulturmødet 12
Konklusion 14
Perspektiverende spørgsmål 15
Bilag 17
Bilag 1: 3. generations indvandrere klarer sig ikke bedre end 2. generation 17
Bilag 2: Folkeskolens formål 18
Bilag 3: Case 19

Uddrag

Metode
I denne opgave vil vi undersøge hvad det vil sige, at vi har et kulturmøde i skolen, samt på hvilken måde normer og værdier kan påvirke dette. Vi arbejder deduktivt med opgaven, da vi ud fra teori vil forsøge at udlede en sammenhæng eller mønster ud fra den litteratur vi har læst. Vi har taget udgangspunkt i kvantitative undersøgelser og statistikker. Derudover har vi brugt sekundære data i form af litteratur og andre kilder. De kilder vi har valgt omhandler b.la. undersøgelser omkring første-, anden- og tredjegenerationsindvandreres skolegang og hvordan disse klarer sig heri, samt folkeskolens formålsparagraffer. Vi vil redegøre for religionerne, værdiudviklingen i folkeskolens formålsparagraf, samt strukturen op gennem tiden. Dertil vil vi i analysen sætte værdibegreberne og kulturbegreberne i spil, for at belyse udfordringerne der kan forekomme ved kulturmøder i skolen.

Teori
Kristendommen
Kristendommen er en bevægelse der udspringer af jødedommen. Den blev organiseret tilbage i 300-tallet, og blev en afgørende del af Romerriget. Trods det vestromerske sammenbrud fastholdte kristendommen sin position og blev udbred i Europa. Kristendommen er samlet om fortællingen om Jesus og hans forkyndelser, hans henrettelse og troen på hans genopstandelse, som beskrives i Det Gamle Testamente med mosesbøgerne. Jesu liv og handlinger bliver nedskrevet og bliver en central rolle i Det Nye Testamente. Dog er det essentielle i den kristne tro Faderen, Sønnen og Helligånden, den treenige Gud. I... Køb adgang for at læse mere

Almen dannelse: KLM om kulturmødet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.