Udfordringer ved AKT

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 374
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2015
  • 21-04-2015

Studieprodukt: Udfordringer ved AKT

Dette er én ud af 4 obligatoriske studieprodukter i specialpædagogik omhandlende AKT.

Indledning
I år 2000 lancerede undervisningsministeriet en publikation om AKT-begrebet.
Her blev der sat fokus på de kontekstuelle og udviklingsorienterede forståelsesformer af børn.

Folkeskolens formål var tillige stadig det samme “skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst” men man forsøgte nu i højere grad at fokusere på børnenes adfærd, kontakt og trivsel.

Jørn Nielsen har i artiklen “AKT It isn't dead but it smells funny” beskrevet hvordan AKT-begrebet mangler en fælles faglig forankring for at gøre op med det individorienterede fokus.

“Skal AKT-begrebet overleve må det præcisere sit faglige grundlag…”4

Som lærerstuderende i specialpædagogik, kan vi have vanskeligt ved at præcisere AKT-begrebet og dets anvendelse. Derfor søger vi svar på hvordan AKT-begrebet forstås i dag og hvilke udfordringer der opleves med begrebet i forhold til den nuværende folkeskole?

Problemformulering
Kan der klarlægges en konsensus i forståelsen af AKT-begrebet fra UVM, eksperter og lærerne på skolerne? Hvilke udfordringer kan der være med AKT-begrebet?

Underviserens kommentar

Meget gennemarbejdet opgave og meget relevant opgave.

Forfatterens kommentar

Kildehenvisningerne kunne opsætte anderledes.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metode
Afklaring af AKT-begrebet
UVM
Rasmus Alenkær om AKT-begrebet
Jørn Nielsen om AKT-begrebet
Empiri hvad
er lærernes syn på AKT?
Analyse
Konsensus i forståelsen af AKT-begrebet
Udfordringer med AKT-begrebet
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Metode
Formålet med opgaven er at finde en sammenhæng mellem teori og praksis. Derfor afdækkes UVM's publikation om AKT, som i år 2000 var udgangspunktet for det lokale arbejde med AKT. Herpå redegøres kort for enkelte synspunkter tilhørende Rasmus Alenkær og Jørn Nielsen, for at inddrage betragtninger fra personer som opholder sig mellem lærernes praksis felt og UVM's teoretiske felt.

Erfaringer fra lærerprofessionen indsamler vi med en spørgeskemaundersøgelse, hvor der fokuseres på lærernes forståelse, anvendelse og mangler indenfor AKT.

I analyseafsnittet holdes teorien op mod praksis, ved at analysere den indsamlede data med den nævnte teori.

Afslutningsvis laves en almen konklusion og emnet perspektiveres til andre sider af lærerprofessionen... Køb adgang for at læse mere

Udfordringer ved AKT

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.