Afsluttende modulprøve i dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 12
  • 3840
  • PDF
  • 2019
  • 25-09-2019

Analyse af elevtekst: Afsluttende modulprøve i dansk

Dette er en afsluttende modulprøve skrevet i dansk 1. - 6. klassetrin.

I opgaven er to elevtekster blevet analyseret og sammenlignet med hinanden.

Underviserens kommentar

Bestået, super, fin opgave - rettelserne står derinde.

Indhold

Indledning
Tekstens makroplan og komposition (kohæsion)
Genren
Kommunikationsmodellen:
Syntaks
Tekstlingvistik og komposition:
Tegnsætning og stavning
Sammenligning
Vurdering – kriterier:
Genrepædagogik – didaktik:
Den genrepædagogik hvad:
Den genrepædagogik hvordan og hvorfor:
Planlægning vha. Smtte-modellen - genrepædagogik i praksis:
Om at tilrettelægge en god undervisning ved hjælp af Smtte- modellen
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil vi gerne udarbejde en analyse af elevteksterne ”Digital mobning har mange konsekvenser” og ”Sort hul af had – Digital mobning kan ende i selvmord”, som er skrevet af to forskellige elever fra 9. klasse i en eksamenssituation. I vores analyse vil vi fokusere på tekstens, makroplan, syntaks, tekstlingvistik og komposition. På baggrund af væres analyse vil vi udarbejde en lærerfaglige vurdering og respons af elevernes udfordringer og beherskelse i forhold til det danske sprog, ved hjælp af udleveret materiale om vurdering og kriterier. Herudover inddrager vi også relevante mål fra Fælles mål, samt vurderings kriterier for 7-trinsskalaen.

Tekstens makroplan og komposition (kohæsion)
Genren:
Eleven har formået at skrive et essay tekst. Et essay tekst kræver, at man forbinder det saglige med det personlige, og at man kan give sin eftertanken sproglig form, dvs. reflektere. Endvidere er et essay indenfor sagprosa, og går under genren faglitteratur, da essayteksten bygger på virkelighedsbaseret viden, samt fakta (Jørgensen & Mosegaard 2008, s. 90). Essayet er en saglig tekst der blandes med det personlige, på trods af blandingstrækkene, er essayet en sagtekst-kontrakt med sin læse, hvilket betyder at forfatteren taler i eget navn (Jørgensen & Mosegaard 2008, s. 91).

---

Sammenligning:

En sammenligning mellem to elevtekster, som er skrevet i teksttypen sagtekster med undergenren essay, vil der være særlig fokus på begge elevteksters komposition og kohærens.
Med henblik på overskriften i elevtekst B, som lyder ”Sort hul af had” benytter eleven billedsprog herunder metafor. Dette giver et sprogligt og visuelt udtryk, som skal forstås i overført betydning – dvs. i en anden end dens bogstavelige betydning. Dette får læseren til at sætte tanker i gang, samt reflektere, da overskriften ikke kan sammenlignes med opgaveformuleringen, hvilket i... Køb adgang for at læse mere

Afsluttende modulprøve i dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.