Matematiktak, Sigma og Kolorit | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 5191
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2014
  • 05-10-2017

Matematiktak, Sigma og Kolorit | Læremiddelanalyse

Analyse af bøgerne til 5. og 8. klasse fra Sigma, Matematiktak og Kolorit.

Problemformulering
jeg vil i det følgende lave redegørelse for de primære læringssyn der i undervisningen har været underdiskussion i henhold grundbogen Delta.

Efterfølgende laves en analyse af 3 forskellige bogsystemer over emnet tal & algebras på 5. og 8. Klasses niveau. Hvor jeg belyser det i henhold til en teoretisk som professionsrettet del.

Den sidste del af opgaven redegøres der kort matematisk for teorien om talsystemets opbygning. Og der opbygges en 3 timers skriftlig prøve til en 9 klasse om emnet her skal det komplekse talmængde indgå. Der er desuden en analyse af tal og algebra i henhold til Fællesmål 2009.

Indhold

1. Indledning 2
2. Problemformulering 2
3. Læringssyn 3
3.1. Læring som tilegnelse 3
3.1.1. Den radikale konstruktivisme. 3
3.1.1.1 Assimilativ læring 3
3.1.1.2. Akkomodativ læring 4
3.2. Væring som deltagelse 4
3.2.2. Vygotsky og den kulturhistoriske skole 4
3.2.2.1. ZPD – zonen for nærmeste udvikling 4
3.2.2.2. Legitim, perifer deltagelse 4
3.3. Et alternativ tilegnelse og deltagelse 4
4. Tal og algebra 5
4.1. Analyse af 3 forskellige bogsystemer 5
4.1.1. Matematiktak 6
4.1.1.1. For 5 klasse: 6
4.1.1.2. For 8 klasse 7
4.1.1.3. Læringssyn 7
4.1.2. Sigma 7
4.1.2.1. For 5. klasse 7
4.1.2.2. For 8. klasse 7
4.1.3. Kolorit 8
4.1.3.1. For 5. klasse 8
4.1.3.2. For 8. klasse 8
4.1.3.3. Kolorit - læringssyn 8
4.2. Redegørelse af talsystemets opbygning 8
4.2.1 De naturlige tal 8
4.2.2. De hele tal z 9
4.2.3. De rationelle tal q 9
4.2.4. De reelle tal r 9
4.2.5. De komplekse tal c 9
4.2.5.1. Definition af komplekse tal c 10
4.3. Opgavesæt & diskussion 10
4.3.1. Begrundelse af opgavesættet. 10
4.3.2 Tal og algebra v. fælles mål 2009 11
6. Bilag 11
7. Litteraturliste 12

Uddrag

4. Tal og algebra
4.1. Analyse af 3 forskellige bogsystemer
Jeg har været forbi CFU i Esbjerg for lån af materialer til denne boganalyse, men pga. den udestående praktik var der begrænset af muligheder. Og derved har jeg fået udgaver der er udgivet før implementering af Fælles mål 2009 det drejer sig om alle på nær kolorit for 8 klasse. Jeg ved dette ikke ville være optimalt hvis jeg stod og skulle ud og undervise i faget.

Generelt spiller lærebogerne en meget stor rolle som det overordnede udgangspunkt for planlægningen af undervisningen. Folkekolens matematik bogsystemer er ofte afgørende for lærernes valg af indhold i undervisningen. De temaer/emner bøgerne er bygget op efter, samt rækkefølge og struktur heraf som følger, danner oftes udgangspunkt for undervisningsplanen. I en undersøgelse omkring dette er der blevet belyst at dette er en udbredt realitet, spørgeskemaundersøgelsen blandt de afspurgte lærerne. Hvor lærerne spurgt om i hvilken grad de valgte lærebøger har betydning for en række forhold i lærernes tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen. Svarer Tre fjerdedele af lærerne fx at lærebogen har stor betydning for rækkefølgen af emner i undervisningen.

Desuden peger læreren at der er en række fordele ved at følge et lærebogssystem bl.a. at der skabes progression og sammenhæng i undervisningen ved at følge bogens kapitler. Lærervejledningerne til matematikbogen er ofte meget udførlige og inspirerende og kan der kan desuden knytter sig specifikt til det indhold undervisningen bygges op omkring. Endelig har lærerne ofte en tro på at de ved at anvende en bestemt matematikbog automatisk sikrer at deres undervisning lever op til kravene i Fælles Mål fordi de går ud fra at bogen er udformet på baggrund af de gældende krav til undervisningen. Nogle lærere bliver derfor overraskede når de opdager at det ikke altid er tilfældet... Køb adgang for at læse mere

Matematiktak, Sigma og Kolorit | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.