Friluftsliv i Idræt | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 11
  • 3554
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2013
  • 10-04-2014

Friluftsliv i Idræt | Undervisningsforløb

Denne opgave i idræt handler om friluftsliv og ser nærmere på:

- En redegørelse af friluftslivsbegrebet
- Hvorfor skal man arbejde med friluftsliv i skolen?
- Et konkret forløb og progression
- Praktiske forhold

Opgaven indeholder et undervisningsforløb til mellemtrinnet.

Indhold

Indledning 2
Begrebet friluftsliv 2
Hvorfor skal man arbejde med friluftsliv i folkeskolen? 3
Trinmål 4
Handlekompetence som dannelsesideal 4
Progressionsmodel: Hvordan skal man arbejde med friluftsliv? 5
Et undervisningsforløb til mellemtrinnet 6
Institution 6
Elever 7
Lærer 7
Formål og mål 7
Udvalgte trinmål er til den pågældende ekskursion: 7
Evaluerbare mål: 8
Indhold 8
Øvelser 8
Materialer 8
Form 9
Evaluering 9
Tegn 9
Praktiske forhold 9
Litteraturliste 11
Websteder 11

Uddrag

Et undervisningsforløb til mellemtrinnet
I idrætskultur og perspektivmodellen er ude- og friluftsliv beskrevet som en delkultur til idræt, da det er et indholdsområde der indeholder nogle særlige kendetegn, der adskiller det fra andre områder11. Modellen skal hjælpe idrætslæreren med at overskue den komplicerede virkelighed og tænke i forskellige didaktiske perspektiver når undervisningen planlægges. Modellen indeholder fem forskellige perspektiver idrætslæreren kan tænke i, når undervisningen planlægges, nemlig leg, social læring, præstation, sundhed og kropserfaring. I følgende undervisningsforløb til mellemtrinnet er social læring det valgte perspektiv.

Forløbet er planlagt ved hjælp af den didaktiske diamantmodel. Diamantmodellen er et kommunikativt planlægningsværktøj, hvor undervisning og læring anskueliggøres. Den kan bruges til at begrunde, analysere og forbedre praksis. Jeg vil bruge diamantmodellen til at beskrive undervisningsforløbets normative grundlag. Modellen gør det nemmere at være kritisk i sin forberedelse, da den gør de didaktiske faktorer mere overskuelige. Diamantmodellen rummer syv faktorer: formål og mål, lærer, elever, form, indhold, institution og evaluering12. Idrættens substans kræver særlige overvejelser, som almendidaktikken ikke beskæftiger sig med, hvorfor faktorerne i modellen bruges som skelet for de idrætsdidaktiske overvejelser.

---

Indhold
Når undervisning skal planlægges, må man gøre sig nogle refleksioner over indholdet. Spørgsmålet om hvad der skal undervises i er ofte givet i formålsparagrafferne. Dog er kan trinmålene virke upræcise, hvorfor læreren må kunne argumentere for sine til- og fravalg. Indholdet i undervisningen skal, som Vygotsky mener, være tilpas udfordrende15. Dette er en udfordring, der altid er i en given undervisningssituation.

Ekskursionen startes på skolen, hvor læreren kort giver eleverne retningslinjer for turen. Ved ankomst i skoven/mosen/parken, skal der forklares, hvordan det forventes at man skal opføre sig i de givne... Køb adgang for at læse mere

Friluftsliv i Idræt | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.