Æstetiske læreprocesser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 7. semester
  • Dansk, kultur og kommunikation
  • Godkendt
  • 15
  • 3628
  • PDF
  • 05-12-2011

Eksamensopgave: Æstetiske læreprocesser

”Hvorfor og hvordan kan æstetiske læreprocesser implementeres i en senmoderne daginstitution?”

Hvortil jeg vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad kan æstetiske læreprocesser og kaos bidrage med samfundsmæssigt set?
• Hvilken rolle har pædagogen?

I opgaven vil jeg benytte mig af forskellige teoretikere fra faglitteraturen og af relevante artikler om emnet samt inddrage nogle praksisbeskrivelser. Med daginstitution har jeg primært tænkt på børnehave og SFO.

Indledningsvis vil jeg se på nogle definitioner af begreberne hvorefter jeg vil søge at kredse mig ind på begrebet æstetiske læreprocesser og hvad det står for samt dets betydning for både individ og samfund ,- ligesom jeg vil se på pædagogens rolle.

Indhold

Indledning side 2
Æstetiske læreprocesser side 3
Rollen som pædagog side 6
Leg, udvikling og livskvalitet side 6
Konklusion side 10
Litteraturliste side 12
Bilag : Praksisbeskrivelse side 13

Uddrag

Indledning

I DKK undervisningen hørte jeg om en skole , som havde haft et projekt om historiefortællinger. En klasse havde lavet en spændende historie, som efterfølgende blev bortcensureret af en klasselærer, som synes den var alt for grov…
Det var også her jeg for første gang blev introduceret til den finske hjerneforsker Matti Bergstrøm, og hans teorier. Jeg blev mere nysgerrig på begreberne kaos og orden. Ligesom jeg reflekterede en del over , hvad der er udviklende både for individet og for samfundet, og hvad min rolle som fremtidig pædagog er i denne kontekst.

Æstetiske læreprocesser

Hvad er æstetik egentlig for en størrelse. Ifølge Bennye´ D. Austring og Merete Sørensen er begrebet æstetik en afledning af det oldgræske ord for sansning, fornemmelse og følelse : ”aisthesis” . Traditionelt knyttet til termen det ”skønne”, relateret til bl.a. håndværk, arkitektur, kunst og anden formgivning, men har igennem tidernes skiften haft bredere og snævrere betydning.(Litt.1–s.12)
I dag benyttes begrebet stadig ifm. det skønne og harmoniske og om erkendelse gennem sanserne, men der har været og er så mange faktorer der spiller ind, at deres bud på en nutidig definition af begrebet er følgende :
” Æstetik er en sanselig symbolsk form, der rummer en fortolkning af os selv og verden, og som kan kommunikere fra, til og om følelser”.(Litt.1-s.68)

Begrebet læring kan, ifølge den norske psykolog Ole Frederik Lillemyr , defineres således:
”Læring er indre processer, som på grundlag af erfaringer og oplevelser giver øget (forbedret) kapacitet til at opfatte, opleve, forstå, føle, mene, handle ( herunder samhandle ). Processerne... Køb adgang for at læse mere

Æstetiske læreprocesser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.