Ældre litteratur i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Meritstuderende 1. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 14
  • 5492
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2013
  • 13-06-2013

Studieprodukt: Ældre litteratur i danskundervisningen

Årsopgave i dansk om ældre litteratur i folkeskolen

Kommer ind på Tove Ditlevsens Barndommens Gade.

Problemformulering
Hvorfor skal vi læse ældre litteratur i folkeskolen, hvilke lærerfaglige udfordringer er forbundet med det og hvordan imødekommer vi de udfordringerne?

Indhold

Indledning s. 2
Metode s. 2
Læsevejledning s. 3
Begrebsafklaring s. 3
Ældre litteratur i folkeskolen s. 4
Hvorfor læse Barndommens Gade i udskolingen s. 5
Udfordringer ved ældre litteratur i udskolingen s. 6
Litteraturpædagogiske tilgange til undervisningen s. 8
Procesorienteret litteraturpædagogisk tilgang til Barndommens Gade s. 9
Konklusion s. 11
Perspektivering s. 11
Litteraturliste s. 12
Bilag I: Interviewramme s. 13

Uddrag

Metode
Opgaven tager udgangspunkt i et dilemma, som vi forventer selv at stå i som lærere i folkeskolens ældste klasser. Det er den motivation, der har drevet os og det var derfor vigtigt for os at inddrage elevperspektivet i opgaven således, at elevernes holdninger og oplevelser ikke kun repræsenteres ved at trække på andres analyser og undersøgelser. Derfor baserer opgaven sig empirisk på kvalitative dybdeinterview med to elever – en dreng og en pige – efter de har læst to uddrag af Barndommens Gade. Interviewene har til formål at opnå indsigt i hvordan udskolingselever oplever mødet med bogen for at undersøge hvilke udfordringer, der er forbundet med at undervise i ældre litteratur i udskolingen.

...

De to uddrag vi har givet dem er del 1, kapitel 5, 6 og 7 samt del 2, kapitel 2 – i alt ca. 20 sider. Kapitlerne i del 1 er valgt, fordi de giver et godt indblik i tiden, miljøet og personerne. Kapitlet i del 2 er valgt for at give dem et indtryk af hendes udvikling fra ung til voksen og fordi den sidste del af kapitlet afslører titlens – Barndommens Gade – betydning. Elevernes udsagn skal forstås udfra, at de har læst de to uddrag uden en rammesættende stilladsering og aktivering af forkundskaber. Derfor er deres udsagn et udtryk for deres umiddelbare forståelse af værket.

Vi kunne have skrevet denne opgave med udgangspunkt i et hvilket som helst af de kanoniserede værker på listen, som er tillæg til folkeskolen. Vi har dog valgt Barndommens Gade af flere årsager. Dels fordi det er et populært værk – både dengang det udkom i 1943 og i dag – og det er et værk, vi selv husker gjorde indtryk på os fra vores skolegang. En lærerfaglig analyse af værket viser, at den en meget anvendelig som grundlag for undervisning – både på mikro- og makroniveau... Køb adgang for at læse mere

Ældre litteratur i danskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.