Ældre litteratur i danskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

7.-10. klasse, Studieprodukt: Ældre litteratur i danskundervisningen

Årsopgave i dansk om ældre litteratur i folkeskolen

Kommer ind på Tove Ditlevsens Barndommens Gade.

Problemformulering
Hvorfor skal vi læse ældre litteratur i folkeskolen, hvilke lærerfaglige udfordringer er forbundet med det og hvordan imødekommer vi de udfordringerne?

Indhold

Indledning s. 2
Metode s. 2
Læsevejledning s. 3
Begrebsafklaring s. 3
Ældre litteratur i folkeskolen s. 4
Hvorfor læse Barndommens Gade i udskolingen s. 5
Udfordringer ved ældre litteratur i udskolingen s. 6
Litteraturpædagogiske tilgange til undervisningen s. 8
Procesorienteret litteraturpædagogisk tilgang til Barndommens Gade s. 9
Konklusion s. 11
Perspektivering s. 11
Litteraturliste s. 12
Bilag I: Interviewramme s. 13

Uddrag

Metode
Opgaven tager udgangspunkt i et dilemma, som vi forventer selv at stå i som lærere i folkeskolens ældste klasser. Det er den motivation, der har drevet os og det var derfor vigtigt for os at inddrage elevperspektivet i opgaven således, at elevernes holdninger og oplevelser ikke kun repræsenteres ved at trække på andres analyser og undersøgelser. Derfor baserer opgaven sig empirisk på kvalitative dybdeinterview med to elever – en dreng og en pige – efter de har læst to uddrag af Barndommens Gade. Interviewene har til formål at opnå indsigt i hvordan udskolingselever oplever mødet med bogen for at undersøge hvilke udfordringer, der er forbundet med at undervise i ældre litteratur i udskolingen... Køb adgang for at læse mere

Ældre litteratur i danskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.