AD/KLM synopsis om sekularisering

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

AD/KLM synopsis om sekularisering

Synopsis til AD/KLM eksamen.

Opgaveformulering
I opgaven vil jeg med sekularisering i fokus, drøfte skolen formål og spørgsmål om dannelse.
Dette sker med udgangspunkt i toregimentelæren af Luther, Grundtvigs tanker om dannelse og tilværelsesoplysning af Løgstrup. Afslutningsvis vil jeg perspektivere ovenstående til artiklen bliv sidende til du dør af Ea Ørum fra højskolebladet.dk.

Indhold

Indledning
Metode
Toregimentelæren af Luther
Delkonklusion
Grundtvig
Delkonklusion
Tilværelsesoplysning - Løgstrup
Delkonklusion
Hvad har sekulariseringen betydet for skolen?
Konklusion med perspektivering til Bliv siddende til du dør af Ea Ørum
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Religion har altid haft en stor rolle i samfundet, og har betydet meget for vores verdenssyn. Frem til 1500-tallet var der to sprog, nemlig definitionssprog og symbolsprog. Definitionssproget karakteriseres, ved at være et naturvidenskabeligt sprog. Det er eksakt og rummer reale saglige udsagn. Symbolsproget karakteriseres ved at være subjektivt, associativt og findes i hverdagens relationer, i digtning og religion. Symbolsproget beskriver det ubeskrivelige, følelser, erfaringer som kun kan gengives i poetiske, metaforiske omskrivninger. I takt med naturvidenskabens udvikling har definitionssproget haft en tendens til at overtage symbolsprogets plads, som havde større gennemslagskraft før ...

---

Toregimentelæren af Luther
Toreimentelæren af Luther består af to dele, det verdslige regimente og det åndelige regimente. Det verdslige regimente er de love der gælder for mennesker på jorden. Det kan ...

---

Grundtvig
Ser man på Grundtvigs tanker om skolen og dannelse generelt, har han klare holdninger til dette. Grundtvig mener at skolens undervisning, skal være livsoplysende og sigte mod det hele menneske. Grundtig mener at skolen skal være en levende vekselvirkning for på den... Køb adgang for at læse mere

AD/KLM synopsis om sekularisering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.