AD/KLM om homoseksualitet og islam

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: AD/KLM om homoseksualitet og islam

Afsluttende opgave i KLM om homoseksualitet og islam.

Problemformulering
Hvordan kan jeg som lærer få en indsigt i elevens situation og frustration? Hvordan kan jeg som lærer hjælpe, støtte og vejlede eleven igennem identitetskrisen - primært i forhold til situationen i hjemmet, sekundært i klassen?

Undersøgelsesspørgsmål:
• Hvilke værdier knytter sig til seksualitet i islam?
• Hvilke problemstillinger møder homoseksuelle med muslimsk baggrund i Danmark? Og hvilke konsekvenser har det i den danske folkeskole?
• Hvordan forholder jeg mig som lærer i professionsetisk perspektiv til situationen?
• Hvilke handlemuligheder har jeg som lærer?

Underviserens kommentar

God, velskrevet opgave. interessant og relevant case

Indhold

Forord
Metode
Analyse
Etisk teori
Moralsk intuition
Muslimske diskurser
Islam og værdinormer knyttet til seksualitet
Homoseksualitet og islam
Sabaah
Dilemmaet i et etisk perspektiv - til refleksion
Pligtetik
Nytteetik
Dydsetik
Konklusion
Forslag til videre diskussion
Bilag 2

Uddrag

FORORD
I denne opgave vil vi hovedsageligt beskæftige os med den gruppe muslimske familier, hvor homoseksualitet ikke er accepteret. Vi er bevidste om, at der eksisterer muslimske familier, der helt eller delvist accepterer homoseksualitet. Vi ønsker ikke at støde nogen, men blot få en indsigt i, hvorfor islam og homoseksualitet umiddelbart er to ret uforenelige størrelser. Vores ønske er at komme få indsigt i, hvordan man gennem sin profession som lærer kan bidrage til at udrydde diskrimination og hadforbrydelser mod homoseksuelle med muslimsk baggrund.

METODE
Professionsetisk kompetence
For at belyse problemstillingen ud fra et ønske om at udvikle vores professionsetiske kompetence, har vi valgt at opbygge opgaven ud fra en etisk refleksionsmodel i et prospektivt perspektiv. Vi vil altså udvikle vores professionsetiske kompetence, så vi gennem arbejdet med denne case fremadrettet kan omsætte vores viden og analysearbejde til handling i en lignende dilemmasituation.
Denne refleksionsmodel er til støtte for den professionsetiske refleksion, hvor det etiske spørgsmål - vores dilemma, står i midten. Dilemmaet belyses ud fra forholdet mellem relevant baggrundsviden, etisk teori og lærerens moralske intuitioner, hvor ingen af disse har forrang, men fungerer som en sammenhængende relationsmodel. Modellen bruger vi til at danne os et overblik over alle tre dimensioner, der bør påvirke hinanden i refleksionen over et etisk dilemma (Bogisch & Kornholt, 2014:246).
Synopsen er delvist afgrænset, da vi fokuserer på den del af dilemmaet, der knytter sig til elevens familieforhold. Vi er bevidste om dilemmaets anden dimension, der vedrører en diskriminerende og intolerant klassekultur omkring seksualitet- og identitetsopfattelse. Denne problematik knyttes der dog kommentarer til løbende, som vi ønsker at uddybe og diskutere til den mundtlige eksamination... Køb adgang for at læse mere

AD/KLM om homoseksualitet og islam

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.