Lærerfaglig analyse af elevtekst fra 5. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 16
  • 4022
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2011
  • 07-03-2014

Lærerfaglig analyse af elevtekst fra 5. klasse

Opgaven er en Individuel skriftlig ugeopgave (årsprøve dansk 1. år)

Opgaven vurderes som bestået/ikke-bestået.

Opgaven må maksimalt have et omfang på 10 sider á
2600 typeenheder (inkl. litteraturliste).

Du skal vælge, om du vil besvare opgave 1 eller opgave 2. Husk at angive, hvilken opgave du har valgt.

Jeg har valgt at besvare OPGAVE 2 som indeholder -

Tekst 1: ”Samvittighedens spejl” (skrevet af pige i 5. klasse).
Tekst 2: ”Drømmen” (skrevet af dreng i 5. klasse)
Tekst 3: Opslagene ”Hvad er en fortælling” og ”Spøgelsesfortællinger” i Lena Bülow-Olsen m.fl. (1998). Tid til DANSK – Det er ganske vist. Sprog – og genrelære 5. klasse.
Tekst 4: Uddrag af kap. 1 ”Skriveudvikling” (s. 13 – 23) i Vibeke Hetmar (2000). Elevens projekt – lærerens udfordringer. Om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen.

OPGAVE
Du skal:
1) udarbejde en lærerfaglig analyse og vurdering af en af de to elevtekster (du skal vælge enten tekst 1 (”Samvittighedens spejl”) eller tekst 2 (”Drømmen”)).

2) gøre rede for, hvordan du vil vejlede eleven. Fælles Mål 2009 skal inddrages i din besvarelse.

3) diskutere, hvordan man kan tilrettelægge danskundervisning i en 5. klasse, der udvikler elevernes skrivekompetencer og genrebevidsthed. Du skal inddrage tekst 3 og tekst 4 i din besvarelse.

Indhold

Indledning 2
Overordnet indtryk 2
Tekst og Kontekst 3
Tekstens genreskema 4
Komposition og sammenhæng 5
Syntaks 7
Helsætning og ledsætning 7
Ordvalg og stavefejl 8
Vejledning 9
Elevvejledning 9
Skriftlighed i 5. Klasse 11
Litteraturfortegnelse 13
Bøger 13
Internetsider 13
Bilag 14

Uddrag

Indledning
Sprog og skriftlighed er en stor del af danskundervisningen i folkeskolen. I mit kommende arbejde som folkeskolelærer er min opgave, at hjælpe eleverne til at udvikle deres skriftlige kompetencer. Det er vigtigt, at eleverne både arbejder differentieret, og at undervisningen både er spændende og afvekslende. I dag har læreren, i sin skriftlige undervisning, mange muligheder for at bruge forskellige undervisningsmetoder - og materialer. En af undervisningsmetoderne i det skriftlige arbejde kan bl.a. være den procesorienterede skrivepædagogik, som lægger vægt på at elevens skriftlige arbejde går fra at være et produkt til en proces. Læreren skal i undervisningen sætte sig godt ind i elevens opgaveproces, så eleven opnår større skrivelyst. Jeg har ud fra de to tildelte tekster, valgt at udarbejde en lærerfaglig analyse og vurdering af tekst 1, som er skrevet af en pige fra en 5. klasse. Idet at jeg ikke har fået oplyst elevens navn, har jeg for lethedens skyld, valgt at kalde pigen for ”Mia”. Jeg vil ud fra denne analyse bl.a. komme ind på genren, kompositionen og ordvalget. Efterfølgende vil der være en redegørelse af, hvordan jeg vil vejlede Mia og til slut en diskussion af, hvordan jeg vil tilrettelægge undervisningen i skriftlighed i en 5. klasse, med inddragelse af tekst 3 og tekst 4.

Overordnet indtryk
Samvittighedens spejl er en god fortælling. Den fiktive histories overskrift, giver læseren lyst til at læse videre. Den gør læseren nysgerrig, idet overskriften ikke er afslørende. Overskriften kan fortolkes på forskellige måder, og den er en smule uhåndgribelig. Jeg synes det er flot, at Mia har valgt en kreativ overskrift, som belyser hovedpersonens skyldfølelse overfor sin mor. Overordnet synes jeg at Mia har skrevet en god og spændende historie. Der er i historien brugt meget direkte tale, og jeg er ikke klar over, om dette er krav fra lærerens side, eller om det er et valg Mia selv har truffet. Hvis Mia skal læse sin tekst op, vil den direkte tale både gøre historien levende og udfordrende, idet at direkte tale stiller store krav til oplæserens stemmeføring... Køb adgang for at læse mere

Lærerfaglig analyse af elevtekst fra 5. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.